Γούνης Θεόκλητος

Γούνης Θεόκλητος

Τομείς ειδίκευσης : Ψυχολογία

Γνωριμία με τον Συντάκτη: Γεννήθηκε το 88, στην Θεσσαλονίκη, και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ανάμεσα στα Σέρρας και στο χωριό του. Έδωσε πανελλαδικές δυο φορές ανεπιτυχώς, οπότε κατέλληξε στο εξωτερικό για σπουδές, στον τομέα της ψυχολογίας.
Στοχασμοί 31/03/2015

Η Φεουδαρχία ως σύστημα - Σύντομη Ανάλυση

Η, μέχρι χτές, πρωτοποριακή και επαναστατική αστική τάξη, είχε ήδη μετατραπεί σε χειρότερο δυνάστη από τους προκατόχους της. Δεν χρειάστηκε να αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο καπιταλισμός, για να έρθουν σε ρήξη οι δυο νέες κοινωνικές τάξεις.
Στοχασμοί 25/03/2015

Τριπολιτσά, Κολοκοτρώνης, Στάλιν

Μεταπηδώντας απο ιστορικά γεγονότα σε μια γρήγορη κοινωνική ανάλυση. Μεγάλο το χάσμα;