μέλλον

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Ατζέντα ηγετών και το Μέλλον της ΕΕ

Πέτρος Γκάτζιος, Αναλυτής ΚΕΔΙΣΑ

Τρία επεισόδια έμειναν πριν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων συζητήσουν τις προτεραιότητες για τον επόμενο θεσμικό κύκλο, με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία για το επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο (2019-2024) τον Ιούνιο του 2019.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Υπογεννητικότητα. Ένα πρόβλημα από το μέλλον

Κώστας Μαντζουράνης

Το κυριότερο από αυτά τα προβλήματα είναι η υπογεννητικότητα, ένα πρόβλημα που προϋπήρχε της κρίσης, αλλά με αυτή γιγαντώθηκε.

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.