Κοινωνία 07/06/2013

Περί εργατικότητας των Ελλήνων

Κωνσταντίνος Χατούπης , αρθρογράφος

Ξαφνικά όλοι οι Έλληνες έγιναν ὁ ἐργατικότερος λαὸς τῆς Εὐρώπης, ξεπεράσαμε μάλιστα καὶ τοὺς χαλκέντερους Γερμανούς. Ἐργαζόμαστε πάνω ἀπὸ 2000 ὧρες ἐτησίως, περισσότερες δηλαδὴ κι ἀπὸ χῶρες μὲ ὑψηλὴ παραγωγικότητα ὅπως τὸ Λουξεμβοῦργο ἢ ἡ Νορβηγία. Αὐτὸ τοὐλάχιστον μᾶς λέει σὲ σχετική του ἔκθεση ὁ Ὀργανισμός Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀνάπτυξης (ΟΟΣΑ). Δὲν ἔχω κανένα λόγο νὰ μὴν πιστέψω τὴν ἔκθεση· ἔχω ὅμως καμπόσους ἄλλους γιὰ νὰ ἀπορρίψω τὸ συμπέρασμα ποὺ βγάζουν ἄκριτα κι ἐπιπόλαια διάφοροι, βασισμένοι στὰ στοιχεῖα τῆς ἔκθεσης: ὅτι ἐργαζόμαστε ὄχι μόνο σκληρὰ ἀλλὰ καὶ ο ὐ σ ι α σ τ ι κ ά. Αὐτὸ γιατὶ ἡ ἔκθεση τοῦ ΟΟΣΑ ἀναφέρεται μόνο στὴν ποσοτικὴ διάσταση τοῦ πράγματος.

Γιὰ τὴν ποιοτικὴ διάσταση δὲν γίνεται λόγος· γιατὶ ἄν γίνῃ, μαῦρο φίδι ποὺ μᾶς ἔφαγε! Μιὰ ἔκθεση γιὰ τὴν ποιοτικὴ διάσταση θὰ μᾶς ἔλεγε, φέρ’ εἰπεῖν, ἂν τηροῦμε αὐστηρὰ τὸ ἐργασιακὸ ὡράριο, ἂν ἀκολουθοῦμε τὸν κώδικα συμπεριφορᾶς ποὺ προσιδιάζει σὲ πράγματι δημόσιο ὑπάλληλο κι ὄχι σὲ ἐκδρομέα τῆς Μυκόνου, ἂν ἐργαζόμαστε μὲ ὑπευθυνότητα, συνέπεια κι ὀργάνωση καί, ἐν τέλει, ἂν παράγουμε ἔργο ὑψηλῆς ποιότητας καὶ ἔκτακτων προδιαγραφῶν. Μεταξύ μας, βέβαια, γνωρίζουμε ὅτι μιὰ τέτοια ἔκθεση θὰ μᾶς ἔδινε ἄλλη μιὰ θλιβερὴ πρωτιὰ ἀνάμεσα στὶς τόσες ἄλλες ποὺ κατέχουμε. Καὶ δὲν χρειάζεται πολὺς νοῦς γιὰ νὰ προβλέψουμε τὰ πορίσματά της: Ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει ἐπισκεφθῆ νοσοκομεῖα, διοικητικὲς καὶ δημόσιες ὑπηρεσίες κι εἶναι σὲ θέση νὰ διηγηθῇ περιστατικὰ ποὺ προκαλοῦν στὴν καλλίτερη περίπτωση τὴ θυμηδία καὶ στὴ χειρότερη τὴν ἀπαξίωση καὶ τὴν ἀηδία. Ἡ ἐξοργιστικὴ ταλαιπωρία, ἡ σωρεία παιδαριωδῶν λαθῶν, οἱ καθυστερήσεις, οἱ ἀναβολές, ἡ προκλητικὴ ἀδιαφορία καὶ τὰ παράπονα ἀποτελοῦν τὸν κανόνα παρὰ τὴν ἐξαίρεση σ’ ἕνα κτήριο δημόσιας ὑπηρεσίας.

Μιὰ ἔκθεση ἀναφερόμενη στὰ ποιοτικὰ δεδομένα θὰ μᾶς ἐξέθετε ἀνεπανόρθωτα γιὰ μιὰ ακόμα φορὰ καὶ θὰ γινόμασταν τὸ χάζι τῆς Εὐρώπης ξανά. Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπαίνουμε στὸν κόπο νὰ τὴ συντάξουμε. Ὅσο γιὰ τοὺς ξένους, θὰ ἦταν χάσιμο χρόνου νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ θέμα κι ἐπιπλέον ἔχουν βαρεθῆ νὰ γελᾶνε μαζί μας. Ἐξάλλου, γνωρίζουν ἀπὸ χρόνια ὅτι δὲν φημιζόμαστε γιὰ τὶς ἐπιδόσεις μας σὲ κανένα τομέα, εἴτε πρόκειται γιὰ ἐπιστήμη καὶ τεχνολογία εἴτε γιὰ δημόσια διοίκηση.

Κάθε φορὰ λοιπὸν ποὺ νοιώθουμε νὰ μᾶς ἀδικοῦν καὶ νὰ μᾶς ὑπονομεύουν οἱ ξένοι, δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς ἐπισείουμε αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ΟΟΣΑ προσπαθῶντας (μάταια, βέβαια) νὰ ἀκυρώσουμε τὸ αὐτονόητο καὶ τὸ προφανές: Στὴν Ἑλλάδα οἱ πολλὲς ὧρες παραμονῆς σὲ ἕναν ἐργασιακὸ χῶρο δὲν σημαίνουν ἀναγκαστικὰ κι ἰσάριθμες ὧρες πραγματικῆς καὶ ποιοτικῆς ἐργασίας. Ἑπομένως, ἂς προσέχουν οἱ διάφοροι πατριωταρᾶδες γιατὶ μὲ κάτι τέτοια καμώματα βλέπω σὲ λίγο τοὺς Γερμανοὺς νὰ βάζουν σὲ κανένα ἐξώφυλλο τοὺς ὑπόλοιπους Θεοὺς τοῦ Ὀλύμπου νὰ κάνουν ἐκείνη τὴν ἄσεμνη χειρονομία ποὺ ἔκανε ἡ Θεὰ τῆς ὀμορφιᾶς στὸ ἐξώφυλλο τοῦ Spiegel.

 

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση