Ναυτιλία 18/08/2012

Η χαμηλή ναυλαγορά εμπόδιο για την ανάπτυξη των ελληνικών ναυλομεσιτικών γραφείων

Γιώργος Φραγκάκης , Ναυτιλιακός Οικονομολόγος , Bsc-Msc Πανεπιστήμιο Πειραιά – Ναυτιλιακών Σπουδών

Ο Baltic Dry Index στις 16 Αυγούστου 2012 έκλεισε στις 728 μονάδες το οποίο είναι και αρνητικό ρεκόρ επταμήνου, όταν στις 3 Φεβρουαρίου 2012 είχε φτάσει στις 647 μονάδες. Tο αμέσως προηγούμενο πιο χαμηλό σημείο (record low) τους τελευταίους 12 μήνες (Πίνακας 1). Φυσικά η περίοδος του Αυγούστου, χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από πτώση της ναυλαγοράς, αφού η παραγωγή των εργοστασίων αυτή την περίοδο παγκοσμίως μειώνεται στο ελάχιστο ή σε κάποια σταματάει κιόλας, επομένως η ζήτηση χωρητικότητας επηρεάζεται αρνητικά με αποτέλεσμα να ωθεί τους ναύλους προς τα κάτω. Παρ’ όλα αυτά το αρνητικό κλίμα του Αυγούστου στην ναυλαγορά, είναι απλά μία ακόμα επιβεβαίωση της μεγάλης πτώσης των ναύλων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, (η οποία βέβαια είχε ξεκινήσει από το 2011 και έφτασε από τις 2173 μονάδες στις 647) και της μείωσης των συνολικών ναυλοσυμφώνων (charter parties) που υπογράφονται παγκοσμίως σε όλες τις κατηγορίες πλοίων (Πίνακας 2).

 

Πίνακας 1. Baltic Dry Index (Σεπτέμβριος 2011 – 17 Αυγούστου 2012)

Πηγή:Bloomberg

 

Πίνακας 2. Αριθμός εκτελεσθέντων ναυλοσυμφώνων από Ιανουάριο – Αύγουστο 2011 και 2012

Πηγή: Αρχείο Αρθρογράφου με στοιχεία από Clarkson’s Shipping Intelligence

 

Η μείωση των ναυλοσυμφώνων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων ξηρού φορτίου μέσα σε ένα χρόνο, κατά 27% συνολικά, αντικατοπτρίζει τη συνολική πτώση της αγοράς και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον ελληνικό ναυλομεσιτικό κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

Πάνω από 400 ναυλομεσιτικές εταιρείες είναι εγκατεστημένες στην Αττική, οι οποίες αναλαμβάνουν να μεσολαβήσουν μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών για το κλείσιμο ναυλοσυμφώνων (fixtures) έναντι προμήθειας (1,25% συνήθως) επί του συνολικού ναύλου ή επί του ημερήσιου μισθώματος. Τα χαμηλά επίπεδα όμως της ναυλαγοράς τον τελευταίο χρόνο, είναι ανησυχητικά για τα περισσότερα ναυλομεσιτικά γραφεία τα οποία βλέπουν, μαζί με την πτώση της ζήτησης χωρητικότητας και των ναύλων συνακόλουθα, και τον όγκο της δουλειάς τους να μειώνεται σημαντικά (ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο είναι η πτώση του ναυτιλιακού συναλλάγματος το 2011(1)). Δεδομένης της ύπαρξης πολλών ναυλομεσιτικών γραφείων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Πειραιά και στον ευρύτερο χώρο της Αττικής, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για το κλείσιμο ναυλοσυμφώνων, όμως λόγω της περιορισμένης ζήτησης χωρητικότητας και των χαμηλών ναύλων είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν δουλειές για όλους. Έτσι ένα μικρομεσαίο ναυλομεσιτικό γραφείο που απασχολεί 6 άτομα έχει έξοδα όπως:

1. Ενοίκια Γραφείου
2. Μισθοί Υπαλλήλων
3. Ασφαλιστικές Εισφορές Εργαζομένων
4. Λογαριασμοί Δημοσίου
5. Εξοπλισμός Γραφείου
6. Διάφορες Συνδρομές
7. Αγορά Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων

Τα παραπάνω έξοδα φτάνουν ή μπορεί να ξεπεράσουν κιόλας τα 30.000€(2). Με τα τρέχοντα επίπεδα ναυλαγοράς πολύ δύσκολα καλύπτονται αυτά τα μηνιαία έξοδα, πόσο μάλλον στο σύνολο του έτους. Είναι χαρακτηριστικό πως το μέσο ημερήσιο μίσθωμα (daily hire) ενός handymax το πρώτο εξάμηνο του 2012 ήταν $4,640, άρα 1,25% προμήθεια αντιστοιχούσε σε $58/day. Θα έπρεπε λοιπόν το γραφείο να εισπράττει παραπάνω από 10 τέτοιες προμήθειες (λόγω της διαφοράς συναλλάγματος ευρωδολαρίου) για 30 συνεχόμενες μέρες προκειμένου να μην έχει ζημιά κάθε μήνα. Σε ένα τέτοιο υφεσιακό περιβάλλον όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Επιπλέον, σχεδόν 6 στις 10 ελληνικές ναυλομεσιτικές εταιρείες απασχολούν λιγότερα από 8 άτομα(3), με αποτέλεσμα η πλειονότητα των ναυλομεσιτικών των ναυλομεσιτικών γραφείων να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που προαναφέραμε.

Ο ναυλομεσιτικός κλάδος είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ναυτιλίας και αυτή την περίοδο βιώνει τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης όπως άλλωστε και το σύνολο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τα πολύ υψηλά επίπεδα ναύλων μέχρι το 2008 (οπότε και ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση στις ΗΠΑ και ακολούθησε η κατακόρυφη πτώση των ναύλων) είχε ευνοήσει την είσοδο στο ναυλομεσιτικό επάγγελμα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ναυλομεσιτικών γραφείων και να αυξηθεί και ο ανταγωνισμός εξίσου. Στην τρέχουσα οικονομική περίοδο όμως ο ανταγωνισμόςαυτός ίσως να ζημιώνει παραπάνω απ’όσο ωφελεί το σύνολο του ναυλομεσιτικού κλάδου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασιών μεταξύ ναυλομεσιτικών γραφείων σαν στρατηγική και να υπάρξει η δημιουργία ενός μεγάλου ναυλομεσιτικού γραφείου με κοινό συμφέρον, παρά τριών μικρών με διαφορετικά «θέλω» και «μπορώ». Προφανώς, τα χαμηλά επίπεδα των ναύλων και η υφεσιακή κατάσταση δεν θα διορθωθούν από μία τέτοια κίνηση, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος προσαρμογής και μία προσπάθεια ισχυροποίησης του ναυλομεσιτικού κλάδου σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, ίσως να είναι μία πραγματική ευκαιρία να δημιουργηθεί και ένας μεγάλος ελληνικός ναυλομεσιτικός οίκος αντίστοιχος άλλων του εξωτερικού...

 

1. Για περαιτέρω στοιχεία στο site της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ισοζύγιο Πληρωμών
2. Φραγκάκης Γεώργιος, Οι ναυλομεσιτικές εταιρείες ξηρού φορτίου σε Ελλάδα & Λονδίνο: Δομή – Λειτουργία – Προστιθέμενη Αξία, Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, 2012
3. Φραγκάκης Γεώργιος, Οι ναυλομεσιτικές εταιρείες ξηρού φορτίου σε Ελλάδα & Λονδίνο: Δομή – Λειτουργία – Προστιθέμενη Αξία, Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, 2012

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση