Ζυγούλης Φώτιος - Τσοπανά Ράνια

Ζυγούλης Φώτιος - Τσοπανά Ράνια

Ράνια Τσοπανά: Υπάλληλος Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, Απόφοιτη Τμήματος  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΑΤΕΙ Καλαμάτας, π. Υπάλληλος Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ.
 
 
Φώτιος Ζυγούλης: Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, Μέλος ΔΕΕ, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στο δημόσιο.
Πολιτική 08/03/2017

Η αποδοτικότητα στην υλοποίηση των έργων στους ΟΤΑ κατά τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Όταν στη τοπική αυτοδιοίκηση δεν στοιχειοθετείται καν η ικανότητα επίτευξης των «τεθέντων» (sic) στόχων, δεν θεμελιώνεται ακολούθως η ικανότητα της επίτευξης των στόχων αυτών με το μικρότερο δυνατό κόστος
Οικονομία 19/11/2016

Σχέση των δεσμεύσεων για τις δράσεις της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των πολιτικών για τα Ανοικτά Δεδομένα. Η περίπτωση των Δήμων

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση είναι το θεμέλιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης των συγχρόνων υποχρεώσεων της δημόσιας διοίκησης απέναντι στους πολίτες.
Κοινωνία 14/01/2016

Τα κοινωνικά δίκτυα στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο. Εικονική κατασκευή της πραγματικότητας ή ρεαλισμός;

Ο διάλογος στα κοινωνικά δίκτυα ωθεί τα φυσικά πρόσωπα να ενδυναμώνουν τις στάσεις ζωής τους παρά να τείνουν ευήκοον ους στη διαφορετικότητα.
Πολιτική 06/11/2015

Εταιρική Σχέση και η Επικουρικότητα στη Πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση

Σήμερα παρατηρείται έντονα το έλλειμμα δημοκρατικότητας  στη λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων στους Δήμους και στις Περιφέρειες της χώρας η οποία αποδίδεται και στην αναγκαιότητα άμεσης συμμόρφωσης του κράτους στις μνημονιακές υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές.
Οικονομία 02/03/2015

Τα επιχειρησιακά σχέδια των ελληνικών δήμων

Από το Copy/paste στην ανυπαρξία στοχοθεσίας, δεικτών μέτρησης και χρονοπρογραμματισμού.
Οικονομία 23/12/2014

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος και το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης. Η σημασία των Ανοικτών δεδομένων

Χρήματα έτοιμα για να πάμε να τα πάρουμε δεν υπάρχουν πια. Πρέπει να αναδιοργανώσομε τον τρόπο που δουλεύουμε για να προχωρήσουμε. Καιρός ήταν.
Κοινωνία 24/10/2014

Η Διαφάνεια και τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προκλήσεις και προσποιήσεις

Ποιοι δήμαρχοι ασκούν πολιτική βάσει της δημόσιας διαβούλευσης η οποία ερείδεται σε ανοικτά δεδομένα;
Οικονομία 29/07/2014

Η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του ελληνικού δημοσίου τομέα

Η Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια στηριζόταν στην υπερβολική κατανάλωση, τον εξωτερικό και εσωτερικό δανεισμό. Δαπάνες και κονδύλια, διοχετεύονταν πρωτίστως στην κατανάλωση, δίχως να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επενδύσεις, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και των υποδομών της, η βελτίωση της διοίκησης (απαραίτητο εργαλείο της εκτελεστικής εξουσίας) για την πρόοδο της χώρας.