δήμος

Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018

Να κατέβεις κυρ Γιάννη

γράφει ο Λούστας Σωτήρης

Την περίοδο 2019-2023 η Θεσσαλονίκη θα βιώσει ιστορικές αλλαγές.

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ και η διατήρηση της διαφάνειας και νομιμότητας

Ζυγούλης Φώτης

Οι ηθικές αξίες, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η σύγκρουση συμφερόντων και οι χάρτες δεοντολογίας συνθέτουν ένα δυναμικό νομικό και θεσμικό  πλαίσιο στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπό το πλαίσιο αυτό επιχειρείται μια διοικητική μεταρρύθμιση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.