Δούρου

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Δούρειος Όνος

γράφει ο Τζήμερος Θάνος

Όταν η μοναδική διοικητική σου τεχνογνωσία προέρχεται από τη θητεία σου “παρά τους πόδας” του Άκη, αυτά που έμαθες εκεί, αυτά προσπαθείς να εφαρμόσεις και στην Περιφέρεια.

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.