Δήμοι

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ και η διατήρηση της διαφάνειας και νομιμότητας

Ζυγούλης Φώτης

Οι ηθικές αξίες, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η σύγκρουση συμφερόντων και οι χάρτες δεοντολογίας συνθέτουν ένα δυναμικό νομικό και θεσμικό  πλαίσιο στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπό το πλαίσιο αυτό επιχειρείται μια διοικητική μεταρρύθμιση ως προς τον εσωτερικό έλεγχο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017

Η αποδοτικότητα στην υλοποίηση των έργων στους ΟΤΑ κατά τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

γράφει ο Ζυγούλης Φώτιος - Τσοπανά Ράνια
Όταν στη τοπική αυτοδιοίκηση δεν στοιχειοθετείται καν η ικανότητα επίτευξης των «τεθέντων» (sic) στόχων, δεν θεμελιώνεται ακολούθως η ικανότητα της επίτευξης των στόχων αυτών με το μικρότερο δυνατό κόστος
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Σχέση των δεσμεύσεων για τις δράσεις της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των πολιτικών για τα Ανοικτά Δεδομένα. Η περίπτωση των Δήμων

γράφει ο Ζυγούλης Φώτιος - Τσοπανά Ράνια
Η Ανοικτή Διακυβέρνηση είναι το θεμέλιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης των συγχρόνων υποχρεώσεων της δημόσιας διοίκησης απέναντι στους πολίτες.
Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2016

Η χρηματοδότηση της Κοινωνικής Πολιτικής στους ΟΤΑ κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Φώτης Ζυγούλης - Αναστασία Καίσαρη
Η επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος εντοπίζεται στη σύνθεση της κοινωνικής συνοχής με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Η Διαφάνεια και τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προκλήσεις και προσποιήσεις

γράφει ο Ζυγούλης Φώτιος - Τσοπανά Ράνια
Ποιοι δήμαρχοι ασκούν πολιτική βάσει της δημόσιας διαβούλευσης η οποία ερείδεται σε ανοικτά δεδομένα;
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.