Πολιτική 11/10/2015

Ακούω , βλέπω αγγίζω. Ένα νέο πολίτευμα να ανατέλει, Δημοκρατική Χούντα...

Όλοι κατηγορούσαν την τότε κυβέρνηση για αναλγησία απέναντο στους οικονομικά ανίσχυρους.
Λόγω ιδιαίτερου φόρτου εργασίας , ναι ναι υπάρχουν και αυτά στην σημερινή Ελλάδα, δεν είχα τόσο χρόνο να δω εκτεταμένα ειδήσεις μήτε να παρακολούθησω τις προγραμματικές δηλώσεις , μου λείπει και η Ζωή αυτό να λέγεται, και έτσι αποφάσισα να τα δώ και να τα μελετήσω λίγο αργότερα από την live έκδοση τους.

Έκατσα λοιπόν και έκανα μια μικρή έρευνα , ένα μικρό γκαλοπ μεταξύ φίλων και συγγενών για το πως βλέπουν τις πρώτες ημέρες Σύριζα μετά την δευτέρη εκλογική νίκη και τα αποτελέσματα ακριβως όπως τα φανταζόμουν Οι μισοί θεωρούν πως απλά κάναμε ένα μικρό διάλειμα και πως συνεχίζουν απο εκεί που τα άφησαν τους δίνουν όμως πλήρη άφεση αμαρτιών οι δέ άλλοι μισοί θεωρούν πως το καράβι πάει να στρίψει προς την θετική πλευρά αλλά θέλει χρόνο οπότε δίνουν πάλι άφεση αμαρτιών.

Για να μην κοροιδευόμαστε διότι το μόνο που κάνουμε τόσο καιρό είναι αυτό και μόνο αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι οποίοι άκουσων άκουσως άνοιξαν το μαγαζί του Πλούταρχου για να γιορτάσουν την νίκή τους, απλά μας καοροιδεύουν και ψάχνουν να βρούν ισοδύναμα για να κάνουν τί να θάψουν αυτά που είχαν υπογράψει και δεν τόλμησαν να πούν και να εμφανίσουν κατα την προεκλογική περίοδο;
Αντιπαραθέτω αυτά που θα έπρεπε ήδη να έίχαν γίνει αλλά ο Αλέξης ήθελε να παίξει με τα τρενάκια του Πάνου. Όχι κ. Πρωθυπουργέ παίζεις με την γαμημένη την χώρα μου , με την τύχη την δικιά μου και των παιδιών μου.

Τι έπρεπε να γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Να γιατί ψάχνει ισοδύναμα

1) Οι ελληνικές αρχές θα επρεπε να οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015, ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2) Να αποκατάστασησουν της πλήρους συνταγογράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ)
3) Να μείωσουν τις τιμες όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
4) Να εκκίνησουν το συνολικό προγράμμα επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας
5) Να θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομοθεσία, για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους• να καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997• β) να εκδώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΚΦΔ• γ) να μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων• η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδοτέο).
6) οι αρχές να υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών.
7) να παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης•
8) να δημιουργήσουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
9) η κυβέρνηση να εκδώσει, την απαιτούμενη δευτερογενή νομοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβούλιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015.
10) Οι αρχές να παρουσιάσουν σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρμογή.
11) Οι αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (eprocurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή.
12) να επεκτείνουν τα ανώτατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και
13) Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση
14) οι αρχές να προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης.
15) οι αρχές να καταρτίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική εφαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016
16) Οι αρχές να παρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων.
17) Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, οι αρχές να δημιουργήσουν τρεις κινητές ομάδες επιβολής του νόμου
18) η κυβέρνηση να συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργική επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.
19) να τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς•
20) να αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής•
21) θν εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή•
22) να αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο).
23) οι αρχές να εγκρίνουν νομοθετικά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» το οποίο έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς (βασικό παραδοτέο).
24) Να θέσουν τον χάρτη πορείας για την εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
25) Οι αρχές θα εφαρμόσουν τον αναθεωρημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015
26) Οι αρχές να προτείνουν μέτρα για τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια
27) η ΕΛΣΤΑΤ να αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4254/2014 και 4258/2014 και το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 17/4/2014 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ.

Φίλοι, φίλες τα παραπάνω είναι 27 προαπαιτούμενα για τον Σεπτέμβριο. Εγώ δεν είδα πουθενά αλλαγή του ΦΠΑ από 13% σε 23% , δεν είδα πουθενά μείωση του ειδικού φόρου Πετρελαίου, δεν είδα πουθενά την αλλαγή κατάσχεσης των μισθών για χρεή προς το Δημόσιο. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση μας γυρνάει χρόνια πίσω κάνοντας τα ίδια και τα ίδια λάθη του ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ. Όλοι θυμόμαστε τις ξυλόσομπες, τους καναπέδες, τα ξύλα από τους δρόμους, τα καδρώνια με την λαδομπογιά που έκαιγαν οι οικογένεις στα Τζάκια. Όλοι κατηγορούσαν την τότε κυβέρνηση για αναλγησία απέναντο στους οικονομικά ανίσχυρους, Δείτε και συγκρίνεται αντί να πάμε μπροστά πάμε πίσω. Για αυτό τουε φέρατε στην κυβέρνηση ή για να βγάζουν selfie με στρατιωτικές παραλαγές σαν τον Μπιν Λάντεν ή σαν τον Μεταξά.

Τελικά έχουμε Δημοκρατία ή Δημοκρατική Χούντα, διότι μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατία κάτι μας ξεφεύεγει........δεν συμφωνείτε;
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση