Μισθολογικό κόστος και ανταγωνιστικότητα

γράφει ο
Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και το γνωστό στην οικονομία ως “παράδοξο του Kaldor”, σύμφωνα με το οποίο χώρες οι οποίες μεταπολεμικά επέδειξαν τη μεγαλύτερη αύξηση του εργασιακού κόστους, πήραν επίσης και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.
Σελίδα 13 από 13
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.