Οικονομία 26/10/2015

Αναμένεται περαιτέρω μείωση του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη

Oι επιχειρήσεις έχουν δύο δυνατές επιλογές: από τη μια να κάνουν απολύσεις και να μεταφέρουν τμήματα παραγωγής (όπως ήδη γίνεται) ή να μεταφερθούν και ολόκληρες στην ανατολή, ή από την άλλη να μειωθεί το κόστος παραγωγής στην ΕΕ.
Γκόρος Βαλεντίνος
Η κρίση είναι μια αντίδραση και των διεθνών κεφαλαιακών ροών, διότι στα τέλη του 1980 αρχίζουν να δημιουργούνται νέες οικονομικές αντιλήψεις και στον ανατολικό κόσμο, όπου επιτρέπουν τις δυτικές επενδύσεις. Μέχρι τότε το χαμηλότερο κόστος εργασίας ήταν αυτό των Φιλιππίνων. Από τις αρχές του 90 μέχρι και σήμερα το χαμηλότερο κόστος είναι αυτό της Κίνας. Η Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με την πολιτική των «ανοικτών θυρών» άνοιξε τα σύνορά της στον οικονομικό τομέα, προσελκύοντας ξένες επενδύσεις. Αυτό το κατόρθωσε μέσω ενός προτώτυπου οικονομικού μοντέλου, το οποίο στηρίζεται στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες. Ως ΕΟΖ θεωρείται «το περιορισμένο τμήμα του εθνικού εδάφους του κράτους, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες προνομιακές οικονομικές συνθήκες (τελωνεία, μίσθωση, φορολογία, θεωρήσεις βίζας κ.ο.κ.).

Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, θα επενδύουν στα σημεία εκείνα του πλανήτη που θα τους επιτρέπουν το σχηματισμό υψηλών διεθνών κερδών. Επομένως, οι επιχειρήσεις έχουν δύο δυνατές επιλογές: από τη μια να κάνουν απολύσεις και να μεταφέρουν τμήματα παραγωγής (όπως ήδη γίνεται) ή να μεταφερθούν και ολόκληρες στην ανατολή, ή από την άλλη να μειωθεί το κόστος παραγωγής στην ΕΕ. Εδώ παρατηρούμε τη συνεχιζόμενη μεταφορά κεφαλαίων από την Ευρώπη στην ανατολή, λόγω μικρού κόστους εργασίας και την κρίση να βαθαίνει και να διευρύνεται στην ΕΕ. Η κρίση στην Ευρώπη είναι εκείνη που επιτάσσει τη μείωση του εργασιακού κόστους, με όλα τα αρνητικά επακόλουθα. Βέβαια, στο σύστημα θα επέλθει κάποιος βαθμός ισορροπίας. Αλλά, η ισορροπία αυτή απαιτεί μείωση του εργασιακού κόστους στην Ευρώπη και αύξησή του στην Ανατολή.

Προς το παρών παρατηρούμε μόνο την μείωση του εργασιακού κόστους στην ΕΕ και όχι την αύξηση στην ανατολή (είναι πολύ μικρή). Επομένως, για να φτάσουμε σε μια ισορροπία πρέπει να επέλθει (εκτός απο την άυξηση) και εκδημοκρατισμός στην ανατολή (πχ. συλλογικές συμβάσεις και γενικότερα δημοκρατικές ελευθερίες). Αν αυτό επιτευχθεί, τότε θα υπάρξει αύξηση του συνολικού παραγωγικού κόστους στην ανατολή και παράλληλα μείωση στη Ευρώπη (και στις Σκανδιναβικές χώρες). Έτσι, θα ισορροπήσει το σύστημα και θα επιτρέψει την αναδιανομή των κεφαλαιακών επενδύσεων.

Τούτων δοθέντων, η ΕΕ έχει σήμερα – μεταξύ άλλων, κρίση στην ευρωζών η- να αντιμετωπίσει τη μετακίνηση της βαριάς βιομηχανίας κυρίως προς ασιατικές χώρες, καθώς προσφέρουν χαμηλότερο συνολικό παραγωγικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι απεμπολούνται πολλές θέσεις εργασίας εντός της Ένωσης και γενικότερα συνεχίζει η μείωση του βιοτικού επιπέδου. Η τελευταία αν και δεν έχει εντάξει επίσημα τις ΕΟΖ στις στρατηγικές της ως μέσω οικονομικής πολιτικής, οι συνθήκες που επικρατούν οδηγούν την κατάσταση προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς πολλές χώρες της Ένωσης έχουν εφαρμόσει το μοντέλο των ΕΟΖ, (πχ, Πολωνία) ενώ άλλες βρίσκονται σε φάση προβληματισμού αναφορικά με την υιοθέτησή του, ή κάποιας μορφής υποτιμήσεις που θα τους επιτρέψουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Καταλήγοντας, η Ένωση ασκώντας μια τέτοια οικονομική πολιτική, επιθυμεί εν μέρει την επαναφορά των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει την απασχόληση. Ωστόσο, οι προβλαματισμοί που εγείρονται αφορούν τη διακύβευση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και το βιοτικό επίπεδο που συνεπάγεται η υιοθέτηση ενός τέτοιου οικονομικού μοντέλου. Απ’ την άλλη, όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι πολιτικές πηγάζουν από τοA διεθνή ανταγωνισμό, εντός του οποίου υπάρχει ανάγκη αναδιαμόρφωσης του οικονομικού μοντέλου, προσαρμόζοντάς το στις εν εξελίξει ανάγκες της αγοράς. Αποτέλεσμα του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη.
Περισσότερα:
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση