Οικονομία 22/04/2015

Πότε ΠΟΛ και πότε ΠΝΠ;

Έτσι προσπαθούμε να πατάξουμε την φοροδιαφυγη;
Σύμφωνα με τον νόμο 4308 άρθρο 12 παρ 9. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που είναι, σύμφωνα με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανι κής πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.Αυτές ως γνωρίζεις περιγραφόντουσαν στον 1809/1988 και σε κάποια εδάφια του 3522/2006 τα οποια αντικατέστησαν κομμάτια του 1809/1988. Σύμφωνα λοιπόν με με τον 1809/1988 ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και για τη συνέχιση της ύπαρξης ή εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και της καταλληλότητας σε κάθε εγκεκριμένο τύπο φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, μπορεί να ανατίθεται από την πιο πάνω Επιτροπή, με απόφαση της, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς του Δημοσίου, που διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικά προσωπικό και τον αναγκαίο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ο πιο πάνω έλεγχος για τους φορολογικούς μηχανισμούς γίνεται σε δείγμα, που η ποσότητα του καθορίζεται με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και επαναλαμβάνεται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού μηχανισμών, ο οποίος καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση, όταν αυτοί κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται σε εγχώρια εργαστήρια ή με την εισαγωγή κάθε νέας ποσότητας, όταν αυτοί εισάγονται ολοκληρωμένοι από άλλη χώρα, καθώς και για κάθε ταμειακό σύστημα ή για κάθε τύπο ταμειακού συστήματος, κατά περίπτωση, και επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά διετία.
Αν συντρέξουν ειδικοί λόγοι, η επανάληψη των ελέγχων αυτών επιτρέπεται με τη συμπλήρωση της κατασκευής ή συναρμολόγησης μικρότερου αριθμού μηχανών ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κατά περίπτωση. Για το αποτέλεσμα κάθε ελέγχου χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην αρμόδιο, υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τους πιο πάνω ελέγχους βαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή των ταμειακών συστημάτων ή το χρήστη συγκεκριμένου ταμειακού συστήματος.
Πρόσεξτε πως Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 3052/2002 και ισχύει από 1-1-2003, σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω απο 01/01/2015 δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός για τις Ταμειακές μηχανές.

Στην Ελλάδα λειτουργεί ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (Σ.Ε.Κ.Τ.). ο οποίος εξέδωσε μια εντολή στα μέλη του μόνο (Αποτελείται από τριάντα δύο (32) εταιρείες, επιχειρήσεις που έχουν ως γενικότερο αντικείμενο δραστηριότητας τους την εισαγωγή, κατασκευή και διακίνηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με Ταμειακά Συστήματα) όπου αναγράφει πως για την διαδικασία θεώρησης /σφράγισης των εισαγόμενων /παραγόμενων ΦΗΜ και φορολογικών Μηχανών η Γ.Γ κ. Σαβαίδου εξέδωσε την κατωθι λύση ‘’ Για κάθε εισαγόμενο η παραγόμενο ΦΗΜ η φορολογική μνήμη ο κάτοχος της αδειας καταλληλότητας, διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην Διευθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δ’ Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών της Γ.Γ.Δ.Ε τον σχετικό αριθμό μητρώου’’.

Το θέμα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πως το έγγραφο αυτό δεν έχει πάει ποτε σε όλους του κατασκευαστές μιας και ούτε οι μεγάλοι Οργανσιμοί είναι μέλη τους αλλά και το χειρότερο είναι πως σε επικοινωνία των Μεγάλω Οργανισμών με το ΥΠΟΙΚ ουδέποτε η ΓΓ ή ο κος Μυτιλιναίος είχι εκδόσει τέτοια απόφαση και βέβαια δεν είναι γνώστες.

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν πως ο νόμος έχει λήξει από 31/12/2014 . Η νέα Π.Ο.Λ εκδόθηκε στις 01/04/2015 -Αριθμ. ΠΟΛ. 1068.
Τα ερωτήματα πολλά....

Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση αφησε την προηγουμενη ΠΟΛ χωρίς να τον ανανεώσει;

Η νέα κυβέρνηση δεν ήξερε για ένα τόσο σοβαρό θέμα να κινηθεί με ΠΝΠ;

Έτσι προσπαθούμε να πατάξουμε την φοροδιαφυγη;

Όλοι γνωρίζουμε πως στην αγορά κυκλοφορούν Ταμειακές με πειραγμένο λογισμικό τι κάνει η κυβέρνηση για αυτό;
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση