Οικονομία 26/05/2014

Πρόταση κατάργησης χαρτονομισμάτων

Γιώργος Οικονομίδης
Στην πρότασή μας επομένως δεν θίγουμε την έννοια του χρήματος ούτε ως συμφωνημένο ανταλλακτικό μέσο, ούτε την όποια ρύθμιση σχετικά με το κυκλοφορούν χρήμα κλπ. Επαναλαμβάνουμε ότι όπως ακριβώς δεν κυκλοφορεί χαρτονόμισμα των 1.000 € έτσι ακριβώς, βάσει και της παραπάνω προσπάθειας «θεωρητικής» ερμηνείας της μετάβασης, μπορεί σταδιακά να καταργηθεί η κυκλοφορία και των λοιπών χαρτονομισμάτων με αντίστοιχη σταδιακή κατάθεση – καταγραφή σε τραπεζικούς λογαριασμούς όλου –πλην κερμάτων – του κυκλοφορόντος χρήματος.
Ας φανταστούμε ότι – μετά από όλες τις απαραίτητες νομοθετικές διαδικασίες από τα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα – από 1-1-2015 καταργούνται τα 500ευρα και τα 200ευρα, από 1-7-2015 καταργούνται τα 100ευρα και τα 50ευρα και από 1-1-2016 καταργούνται τα 20ευρα και τα 10ευρα και κυκλοφορεί (αν κριθεί απαραίτητο αλλιώς καταργείται πλήρως και αυτό) 5ευρο κέρμα. Η χρονική κλιμάκωση θα εξυπηρετήσει την σταδιακή προσαρμογή του κοινού και την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραιτήτων μηχανημάτων και συνδέσεων. Θα δώσει επίσης τον χρόνο κατάθεσης στις Τράπεζες όλου του κυκλοφορόντος χρήματος (χωρίς αντικίνητρα «πόθεν έσχες» κλπ αφού το τελικό όφελος θα είναι πολλαπλάσιο).

Όλες επομένως οι συναλλαγές πλην των πολύ μικρής αξίας διενεργούνται στο εξής μέσω καρτών – πιστωτικών είτε χρεωστικών – ή και μέσω internet ή mobilebanking.

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλήρης εποπτεία του δημοσίου επί του συνόλου του ΑΕΠ και όλου τουü τζίρου κάθε οικονομικού προσώπου και επομένως κάλυψη του συνόλου της φορολογικής βάσης για κάθε είδους φόρο άμεσο ή έμμεσο.

Επομένως δημοσιονομική εξυγίανση αφ’ ενός λόγω αύξησης του ΑΕΠ αλλάü και κυρίως λόγω αύξησης των κρατικών εσόδων σε ανέλπιστο άλλως βαθμό.

Δυνατότητα άρα μείωσης των φορολογικών συντελεστών –ειδικά καιü κυρίως των εμμέσων φόρων – και άρα περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης.

ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ίσως και σημαντικότερα !)

Εξάλειψη του εγκλήματος – και κυρίως του οργανωμένου αφού itwon’tvpay !. Απομένουν πλέον μόνον εγκλήματα τιμής, μίσους, κλπ.

Δεν υπάρχει δυνατότητα απόληψης κέρδους και άρα ούτε έδαφος γιαv εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, trafficking, ούτε και για λαθρομετανάστευση! Ούτε καν για παράνομο τζόγο !

Τεράστια επομένως ωφέλεια της κοινωνίας με την αφαίρεσηv οποιουδήποτε κινδύνου ληστειών, διαρρήξεων, κλοπών, απαγωγών κλπ., αλλά και δωροδοκιών, διαφθοράς, εκβιασμών κλπ

Αντίστοιχη απελευθέρωση κοινωνικών δυνατοτήτων του κράτους λόγωv εξαιρετικής μείωσης αντικειμένου από σειρά υπηρεσιών (δικαστήρια, αστυνομία, φυλακές κλπ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΟΥΝ : «ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ»

Μέχρι τώρα δεν γίνονταν επειδή δεν υπήρχε η τεχνολογία. Τώρα που υπάρχει μπορούμε άμεσα να το εφαρμόσουμε.

Επίσης το ήδη εφαρμοζόμενο σύστημα άϋλων τίτλων για τις μετοχές καθώς και των συμβολαίων – υποθηκοφυλακείων – κτηματολογίου κλπ για τα ακίνητα, αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η εξάλειψη του βίαιου εγκλήματος που σχετίζεται με αξίες εφ΄ όσον αυτές δεν είναι άμεσα απτές και φορητές. Αποτελεί άλλο ζήτημα η πιθανότητα απάτης που πάντως δεν εμπεριέχει βία και ό,τι αυτή σημαίνει.

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η διατήρησή τους (με κέρματα) εξυπηρετεί τις μικρές κινήσεις του πληθυσμού (εφημερίδα, ψωμί, παγκάρι εκκλησίας, ελεημοσύνη κλπ ) που λογικά θα ήταν άβολο να απαιτούν οποιαδήποτε διαδικασία. Δεν πρόκειται δε προφανώς να διατηρήσει κάποια άξια λόγου εγκληματική δραστηριότητα.

ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΟΙ:

Μόνον οι ωφελούμενοι από το οργανωμένο έγκλημα θα είναι ισχυρά αντίθετοι σ’ αυτή την εξέλιξη. Οι νυν φοροφυγάδες επίσης θα δυσαρεστηθούν αλλά συνολικά θα απολαύσουν και αυτοί τα ωφελήματα μιας καλύτερης και πλουσιότερης κοινωνίας.

Όσοι προβάλουν ζητήματα παρακολούθησης και προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να σκεφθούν ότι το Κράτος και τώρα παρακολουθεί άνετα οποιονδήποτε έχει κάποιο λόγο να το κάνει. Επίσης, ότι μπορούν να ληφθούν πρόνοιες απορρήτου διαφόρων στοιχείων των συναλλαγών πέραν των καθαρά φορολογικού ενδιαφέροντος, με τον ίδιο τρόπο που και τώρα διασφαλίζεται η μυστικότητα των διαφόρων κωδικών μας στο internet ή mobilebanking.

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και μόνον σε μία χώρα. Ιδανικά όμως η εφαρμογή του νέου συστήματος σε όλες τις χώρες του Ευρώ μπορεί να αποτελέσει μια καταλυτικά προωθητική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λειτουργήσει καλύτερα οικονομικά και θα λύσει οριστικά και ήπια (!) και το θέμα της λαθρομετανάστευσης αφού μόνον νόμιμοι μετανάστες θα μπορούν να συναλλάσσονται και επομένως δεν θα υπάρχει κίνητρο εισροής άλλων.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η πρόταση δεν θίγει το καπιταλιστικό σύστημα. Μπορεί να συνεχισθεί η λειτουργία του αδιατάρακτα, και δη με εξασφάλιση εξαιρετικά αυξημένης ρευστότητας για τις Τράπεζες αφού όλο το κυκλοφορούν χρήμα θα κατευθυνθεί σε αυτές ! Οι Τράπεζες θα ωφεληθούν και με την εξοικονόμηση κόστους φύλαξης, χρηματαποστολών κλπ.

ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Είναι δυνατή η διεξαγωγή τυχόν απαραίτητα σε «μετρητά» διεξαγομένων συναλλαγών (μυστικά κονδύλια Υπ. Εξωτερικών και Πρωθυπουργού) με τον κρατικό χρυσό, ή με ξένο συνάλλαγμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:

Με την υιοθέτηση της πρότασης είναι σαφές ότι όλες οι συναλλαγές θα οδηγηθούν αντικειμενικά στην διεξαγωγή τους μέσω καρτών ή ηλεκτρονικά δηλαδή με καταγραπτούς τρόπους και επομένως γνωστοποιήσιμες προς τις φορολογικές αρχές. Επομένως θα εξαλειφθεί η δυνατότητα οιουδήποτε επαγγελματία να επιβάλει είτε να υποβάλει στον πελάτη του την πληρωμή με μετρητά και χωρίς την έκδοση του αναλόγου φορολογικού στοιχείου προκειμένου να αποφύγει την φορολόγησή του με τον συντελεστή που αντιστοιχεί πραγματικά στα εισοδήματά του. Αυτό οδηγεί στα εξής επί μέρους αποτελέσματα:

Διασφάλιση εξαιρετικά μεγαλύτερων φορολογικών εσόδων για το Κράτος καθώς θα εμφανισθούν όλα τα, μη παράνομα βεβαίως πλην όμως αποκρυπτόμενα εισοδήματα που όπως είναι κοινή αίσθηση στην χώρα μας αποτελούν συγκρίσιμο μέγεθος με ολόκληρο το ΑΕΠ του Κράτους.

Δυνατότητα άμεσης απόληψης των κρατικών εσόδων ειδικά των προερχομένων από εμμέσους φόρους καθώς θα είναι δυνατή η απ’ ευθείας μεταβίβαση του μέρους του ποσού της συναλλαγής που αντιστοιχεί σε κρατικό έσοδο π.χ. ΦΠΑ την στιγμή που διεξάγεται η συναλλαγή. Μια μορφή οργάνωσης του θέματος που μπορούμε να περιγράψουμε ως κατ’ αρχήν ιδέα έχει ως εξής: Για κάθε επαγγελματία θα έχει ορισθεί ένας «ενδιάμεσος» λογαριασμός Τράπεζας προς τον οποίο θα κατευθύνεται η οποιαδήποτε πληρωμή προς αυτόν. Για αυτόν τον λογαριασμό θα έχει ορισθεί η διασύνδεση με αντίστοιχο Κρατικό λογαριασμό προς τον οποίο θα μεταβιβάζεται το ανάλογο κρατικό έσοδο ενώ το υπόλοιπό θα απομένει στην διάθεση του κατόχου του λογαριασμού είτε θα προωθείται σε επόμενο επίσης αυτόματο βήμα της διαδικασίας σε επίσης δικό του λογαριασμό αποκλειστικά δικής του διαχείρισης. Ακόμα και η διάκριση περί διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ (όπως ισχύει αναλόγως των καταναλισκομένων ή αγοραζόμενων προϊόντων) θα μπορεί να εξυπηρετηθεί με την τήρηση διαφορετικών «ενδιάμεσων» λογαριασμών. Ανάλογη διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ακόμη και για τους άμεσους φόρους με κατ’ αρχήν εφαρμογή των ισχυόντων φορολογικών κλιμακίων και συντελεστών. Εν πάσει περιπτώσει είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα του Κράτους εισπράττονται ταυτόχρονα με την διεξαγωγή κάθε συναλλαγής και εις ολόκληρον. Δευτερευόντως εδώ αναδεικνύεται και το αποτέλεσμα της εξάλειψης εν πολλοίς της αναγκαιότητας για έκδοση καν των διαφόρων φορολογικών στοιχείων και σίγουρα πάντως της σκοπιμότητας συγκέντρωσης από τους καταναλωτές αποδείξεων αλλά ακόμη και τιμολογίων και λοιπά. Οδηγεί δε επίσης σε καταλυτική απομείωση του αντικειμένου εργασιών των Εφοριών και επομένως του αναγκαιούντος για αυτές προσωπικού της οδηγώντας σε μείωση του λειτουργικού κόστους αυτών ή πάντως δίνοντας την δυνατότητα στροφής της δραστηριότητάς τους προς πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά εσόδων αντικείμενα.

Η εφαρμογή επίσης του νέου συστήματος μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οδηγεί σε πλήρη εμφάνιση των τιμών διεξαγωγής των κτηματικών συναλλαγών και επομένως σε αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών εσόδων και περαιτέρω σε δυνατότητα εγκατάλειψης του αρκετά επιτυχημένου έως τώρα συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με όποια πολυπλοκότητα ή γραφειοκρατία αυτό εισήγαγε.

Σημειώνουμε εδώ ότι όπως προαναφέραμε όλες αυτές οι νέες αυξημένες αποδόσεις των φορολογικών πηγών είναι εύλογο ότι θα δώσουν και την δυνατότητα σημαντικών μειώσεων των αντιστοίχων φορολογικών συντελεστών ευνοώντας έτσι άμεσα την όλη οικονομική και υγιή πλέον δραστηριότητα και παραγωγική λειτουργία της χώρας.

Η αναμενόμενη τέλος αύξηση του ΑΕΠ που με τα γνωστά εκτιμώμενα ποσοστά της παραοικονομίας μπορεί και να φθάσει ακόμη και το 50% είναι ολοφάνερο ότι πέραν των λοιπών ευνοϊκών συνεπειών θα φέρει άμεσα πλήρη ανατροπή των σημερινών συσχετισμών χρέους : ΑΕΠ και θα θέσει άμεσα την χώρα εκτός του σημερινού πλαισίου δημοσιονομικής εποπτείας και καταναγκαστικών πειθαρχικής μορφής προσαρμογών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πιστεύουμε ότι ο κύριος όγκος των συναλλαγών θα μετατοπιστεί προς τις πιστωτικές ή τις χρεωστικές κάρτες. Θα υπάρχουν ωστόσο και άλλοι τρόποι. Ένας πρακτικός τρόπος διεξαγωγής των συνήθων συναλλαγών μπορούμε ένα φανταστούμε ότι θα ήταν ανάλογος των σήμερα χρησιμοποιούμενων συνεισφορών σε διάφορους ευαγείς σκοπούς ή κληρώσεις κλπ. Αναφερόμαστε σε κλήση ή SMS προς συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου όπου θα προκαλείται μεταβίβαση του ποσού που θα καταγράφεται στο SMS στο ιδιοκτήτη του ανάλογου «ενδιαμέσου» λογαριασμού. Η μεταβίβαση αυτή μπορεί κάλλιστα να είναι και υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης της βούλησης του αγοραστή που θα γίνεται με σχετικό ερωτηματικό SMS και αντίστοιχη ανταπάντηση του με νέο SMS. Η συναλλαγή θα εμφανίζεται τελικά ως ολοκληρωμένη μεταφορά του ποσού της συναλλαγής που θα στέλνεται στο κινητό ή τον υπολογιστή του εισπράττοντα προκειμένου αυτός να βεβαιωθεί για την είσπραξή του και να παραδώσει το προϊόν. Η διαδικασία μπορεί περαιτέρω να προβλέπει την δυνατότητα θέσπισης από κάθε καταναλωτή ενός κατωφλίου ποσού πάνω από το οποίο θα ζητείται επιβεβαίωση προκειμένου να διευκολύνεται η δραστηριότητά του καθώς και ημερήσιο ή άλλο χρονικό όριο συχνότητας των πληρωμών του για λόγους ελέγχου αυτών.

ΕΓΚΛΗΜΑ:

Όσον αφορά την εξάλειψη του εγκλήματος – και κυρίως του οργανωμένου όπως αναφέρουμε και στην σύντομη περιγραφή της πρότασης επισημαίνουμε ότι έχουμε ήδη συναντήσει τον σχολιασμό ότι ούτως ή άλλως οδηγούμαστε προς το ίδιο αποτέλεσμα καθώς έχει ήδη εφαρμοσθεί η υποχρέωση διεξαγωγής όλων των άνω ενός ορίου (1.500 € τώρα) συναλλαγών μέσω τραπεζικών επιταγών. Στο σημείο αυτό εντοπίζουμε την διαφορά της πρότασής μας. Η διαφορά αυτή συνίσταται στο ότι αυτή δεν αρκείται στην απαγόρευση χρήσης μετρητών – προφανώς χαρτονομισμάτων – στις συναλλαγές αλλά προχωρά στην ολική αντικειμενική εξάλειψη της δυνατότητας αυτής ελλείψει χαρτονομισμάτων. Τούτο δε διότι ναι μεν το σήμερα ισχύον καθεστώς προβλέπει τις συναλλαγές μέσω επιταγών πλην όμως είναι κοινή γνώση ότι εκ των νομίμων μεν συναλλαγών οι δυνάμενες να αποκρυβούνε φορολογικά διεξάγονται σε μετρητά, πολλώ δε μάλλον το ίδιο συμβαίνει στις παράνομες συναλλαγές. Είναι επίσης φανερό ότι η δυνατότητα διακίνησης μετρητών είναι το μόνο εργαλείο που καθιστά εφικτή αλλά και αποδοτική κάθε παράνομη δραστηριότητα και γι’ αυτό τον λόγο η εξαφάνιση αυτού ακριβώς του εργαλείου θα αφαιρέσει το μέσον και επομένως και τον σκοπό διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήματος με σκοπό το οικονομικό όφελος πλην – επαναλαμβάνουμε – της απάτης. Είναι επομένως πιστεύουμε καταλυτική η αναμενόμενη συνέπεια της πρότασής μας που θα αλλάξει πραγματικά την κοινωνική ζωή που σήμερα διατρέχεται σε όλες τις επί μέρους λειτουργίες και φάσεις της από τους κινδύνους της βίας με σκοπό το χρήμα. Από το bulling στις σχολικές αίθουσες και αυλές μέχρι την δράση των τσαντάκηδων, τις μικρές ή μεγάλες ληστείες και διαρρήξεις έως τις επιθέσεις σε βάρος ηλικιωμένων, καθώς επίσης και σε όλες τις εκφάνσεις της διαφθοράς από τον πλέον χαμηλόβαθμο υπάλληλο που ευκαιριακά απαιτεί ένα «δωράκι» έως τον υπουργό που θέτει σε περιπέτειες σημαντικές κρατικές υποθέσεις προκειμένου να επιτύχει την ατομική ή κομματική χρηματοδότηση.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ:

Εύλογα προβάλλεται από εκείνους στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η πρόταση η απορία του γιατί το προτεινόμενο σύστημα δεν έχει τύχει εφαρμογής έως τώρα. Η απάντησή μας είναι ότι μέχρι τώρα δεν γίνονταν επειδή δεν υπήρχε η απαραίτητη τεχνολογία. Τώρα που υπάρχει σε ποικιλία και γεωγραφικό εύρος ικανό να τύχει καθολικής εφαρμογής είναι προφανής η σκοπιμότητά του. Είναι επίσης πιθανόν και αλλού να προτάθηκε ή και να συζητείται η εφαρμογή του. Μακάρι να είναι έτσι. Θεωρούμε πάντως ότι η Ευρώπη διαθέτει συγκριτικά με άλλες περιοχές τις καλύτερες προϋποθέσεις προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το προτεινόμενο σύστημα. Προηγείται πιστεύουμε η ήπειρός μας και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παραμέτρους συνοχής γεωγραφικού χώρου, εγκατάστασης υποδομών, μη αναλφαβητισμού, επαρκούς στάθμης βιοτικού επιπέδου καθώς και αίσθησης κοινής δράσης και καινοτομικών βημάτων. Ήδη και στην Ελλάδα το σύστημα των τραπεζικών καρτών και της χρήσης των ΑΤΜ έχει εφαρμοσθεί και χρησιμοποιείται από τους συνταξιούχους, ένα τμήμα δηλαδή του πληθυσμού μεγάλης ηλικίας και σε αρκετό ποσοστό μειωμένων γραμματικών γνώσεων, πράγμα μη αναμενόμενο με βεβαιότητα παλαιότερα. Είναι επομένως εφικτό να υπάρξει καθολική χρήση του νέου συστήματος μετά από ένα επαρκές στάδιο ενημέρωσης. Εξ άλλου θεωρούμε ότι το σύνολο των πλεονεκτημάτων του προτεινόμενου συστήματος, οικονομικών αλλά και κυρίως κοινωνικών, γρήγορα θα δημιουργήσουν μιμητές παγκόσμια σε όλες τις χώρες που είναι σε θέση τεχνολογικά να το εφαρμόσουν.

Μνημονεύουμε παραπάνω το ήδη εφαρμοζόμενο σύστημα άϋλων τίτλων για τις μετοχές καθώς και των συμβολαίων – υποθηκοφυλακείων – κτηματολογίου κλπ για τα ακίνητα, προκειμένου να αποδείξουμε ότι για αξίες που δεν μπορεί κάποιος να κάνει δικές του με φυσική αρπαγή δεν μπορεί να ευδοκιμήσει καμιά βίαιη προσπάθεια απόκτησης, νοώντας ως βία είτε την άμεση φυσική άσκηση βίας προς τον κάτοχο είτε την έμμεση (απειλές, απαγωγές, εκβιασμοί) βία αφού η καταγραφή των μεταβιβάσεων κάθε χρηματικού ποσού θα καθιστά αλυσιτελή οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα.

ΚΕΡΜΑΤΑ:

Η διατήρηση των μικρής αξίας συναλλαγών με κέρματα εξυπηρετεί τις μικρές κινήσεις του πληθυσμού (εφημερίδα, ψωμί, παγκάρι εκκλησίας, ελεημοσύνη κλπ ) για τους εξής λόγους:

Θα ήταν μεγάλη η ενόχληση των πολιτών αν για οποιαδήποτε συναλλαγή που καθημερινά πραγματοποιεί υποχρεωνόταν να κάνει κάτι περισσότερο από το βγάλει από την τσέπη του λίγα κέρματα. Η μεταβίβαση επίσης μικροποσών στις περιπτώσεις που μπορούν να μην χαρακτηρισθούν καν ως συναλλαγές (παγκάρι εκκλησίας, ελεημοσύνη, κέρασμα του παππού ή της γιαγιάς προς το εγγόνι της) είναι εύλογο να μην θιγούν ή εμποδιστούν κατά κανένα τρόπο αφού δεν αποτελούν πρακτικά οικονομική κίνηση που ενδιαφέρει η φορολογική «σύλληψή» της.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ (http://www.ecb.int/stats/euro/ circulation/html/index.en.html) η συνολική ποσότητα κερμάτων ευρώ είναι 23.073 εκατομμύρια, ενώ το ποσό χαρτονομισμάτων των 5 € είναι 7.700 εκατομμύρια (σε 888.600 εκατομμύρια του συνόλου των τραπεζογραμματίων ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι συνολικά θα υπάρχουν 30.073 εκατομμύρια ευρώ, αξία σε κέρματα, που περαιτέρω αντιστοιχεί (πολύ χονδρικά) σε 93 ευρώ για κάθε ένα από τα 332 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωζώνης, ή 103 ευρώ το άτομο αν εξαιρέσουμε το 10% για τα βρέφη και για όσους δεν είναι ικανοί για οποιαδήποτε συναλλαγή. Αυτό αφήνει αρκετά “ψιλά” για κάθε άτομο για την καθημερινή ζωή για μια εβδομαδιαία κίνηση και την επανατροφοδότηση με κέρματα.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:

Στην διερεύνηση των πιθανών αντιδράσεων που θα συναντήσει το προτεινόμενο σύστημα και ειδικά για την εκκλησία είναι φανερό ότι είναι ιδιαίτερα σκόπιμο – όπως για κάθε καινοτομία – να μην τεθεί ενάντια στο νέο σύστημα, και προς τούτο είναι σκόπιμο αυτό να μην επιφέρει μείωση των εσόδων των ναών. Αυτό εξυπηρετείται πρακτικά πλήρως με την διατήρηση των κερμάτων Πρόσθετα θα πρέπει να τηρηθεί η αυτονόητη προϋπόθεση – όπως έγινε και για την κάρτα αποδείξεων – να ελεγχθεί δηλαδή από την πλευρά της το όλο σύστημα για την διαπίστωση της μη εμπλοκής οποιουδήποτε συμβόλου, αριθμού κλπ που θα μπορούσε να προκαλέσει τις αντιδράσεις της. Έτσι θεωρούμε ότι καλύπτουμε με την χρήση των κερμάτων που διατηρεί την υπάρχουσα και ριζωμένη σχέση των πιστών με το κερί που ανάβουν την επίσημη τουλάχιστον αντίδραση.

Η πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος ευελπιστούμε ότι δεν έχει την δύναμη να εμφανιστεί δημόσια και να απαιτήσει την ύπαρξη του μέσου που το καθιστά ικανό και ενεργό. Τουλάχιστον από την στιγμή που ορισμένες κυβερνήσεις υιοθετήσουν την πρόταση και το νέο σύστημα δείξει στην πράξη τα αποτελέσματά του υποθέτουμε ότι θα υπάρξει γενίκευση της δημόσιας υποστήριξής. Εξ άλλου η ύπαρξη μόνον κερμάτων είναι φανερό ότι εμποδίζει αντικειμενικά την διακίνηση οποιουδήποτε αξιόλογου χρηματικού ποσού καθώς και φυσικά ακόμη – βάρος , όγκος – την καθιστά αδύνατη. Μπορούμε εδώ να θυμηθούμε τον Λυκούργο που στην αρχαία Σπάρτη καθιέρωσε μόνον μεγάλα σιδερένια νομίσματα για να αποθαρρύνει την συσσώρευση πλούτου. Οι συνθήκες τώρα φυσικά είναι απόλυτα διαφορετικές πλην όμως το φυσικό μέγεθος και το βάρος έχει και εδώ την ευνοϊκή του επιρροή στους σχετικούς χειρισμούς.

Θα υπάρξει ασφαλώς δυσανασχέτηση από τους φοροφυγάδες κάθε είδους. Σε αυτούς θεωρώντας ότι κυρίως αναφερόμαστε σε διαφόρους επαγγελματίες που αποφεύγουν την εμφάνιση των πραγματικών εισοδημάτων τους είναι αναμενόμενο πως όντως η δραστηριότητα τους θα επηρεαστεί δραστικά. Η μεν πελατεία τους και ο τζίρος τους δεν ενυπάρχει λόγος να μειωθεί – ίσως και να αυξηθεί – αλλά η φορολόγηση τους σίγουρα θα αυξηθεί δραστικά. Αυτό όμως αποκαθιστά την και τώρα υποτιθέμενη συμμετοχή όλων στα κοινά και απλά κλείνει την περίοδο που αυτοί θα επωφελούνταν από την αδυναμία του συστήματος να τους ελέγξει. Απαλλάσσει επίσης τους καταναλωτές που άλλοτε από επιδίωξη κάποιου μικρού κέρδους – μοιράσματος της φοροαποφυγής – προτιμούσαν να μη πάρουν απόδειξη είτε και δίσταζαν να ζητήσουν απόδειξη αισθανόμενοι μια αδυναμία στην συναλλαγή τους π.χ. με τον τεχνίτη που δεν θα τους ξαναεξυπηρετούσε είτε τον γιατρό που εκείνη την στιγμή είχαν εναποθέσει την υγεία τους στα χέρια του. Όλοι αυτοί σίγουρα θα δυσαρεστηθούν αλλά συνολικά θα απολαύσουν και αυτοί τα ωφελήματα μιας καλύτερης και πλουσιότερης κοινωνίας. Εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε και το ότι σειρά επαγγελμάτων θα δημιουργηθούν ή θα ενισχυθούν στην δραστηριότητά τους. Εταιρείες και τεχνικοί πληροφορικής και σχετικών μηχανισμών, καθώς και όλοι οι σχετιζόμενοι με την κινητή τηλεφωνία και τις τραπεζικές εργασίες θα έχουν αυξημένη οικονομική δραστηριότητα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ως προς την από το Κράτος παρακολούθηση των πολιτών είναι γνωστό ότι και τώρα παρακολουθεί άνετα οποιονδήποτε έχει κάποιο λόγο να το κάνει. Είναι επομένως μη ρεαλιστικό ότι η δυνατότητα ευκολότερης παρακολούθησης που υποτίθεται ότι θα υπάρξει θα έχει και κάποιο νόημα να αξιοποιηθεί, μόνο και μόνο επειδή θα είναι ευκολότερη. Είναι γνωστό ότι η πολλή πληροφορία απολήγει να είναι περισσότερο «θόρυβος» που συσκοτίζει την αναζητούμενη πληροφόρηση. Εξ άλλου είναι προφανώς ότι με τις κατάλληλες κανονιστικές ρυθμίσεις μπορούν να ληφθούν πρόνοιες σεβασμού του απορρήτου διαφόρων στοιχείων των συναλλαγών πέραν των καθαρά φορολογικού ενδιαφέροντος, με τον ίδιο τρόπο που και τώρα διασφαλίζεται η μυστικότητα των διαφόρων κωδικών μας στο internet ή mobilebanking. Ειδικότερα μια πρώτη απλή πρόταση είναι σε κάθε συναλλαγή η όλη καταγραφή που θα γίνεται να είναι αυτή και μόνο που αφορά την εισροή ποσού στον «ενδιάμεσο» λογαριασμό του εισπράττοντα και να μην συνοδεύεται από αντίστοιχη καταγραφή στον λογαριασμό πληρωμών του πληρώνοντα παρά μόνον εφ’ όσον αυτός ρητά το προκαλέσει. Η σχετική τεχνολογική εξέλιξη των κρυπτογραφικών συστημάτων έχει δώσει πάντως λύση και σε αυτά τα ζητήματα με τις μεθόδους της «τυφλής ψηφιακής υπογραφής» η οποία επιτυγχάνει την προστασία της ιδιωτικότητας με το να κρύβουν τις λεπτομέρειες συναλλαγών ενώ επιτρέπουν τον έλεγχο και την ασφάλεια των συναλλαγών (D. Chaum “BlindSignaturesforUntraceablePayments” inAdvancesinCryptology- CRYPTO ’82 pp 192-203, 1982, D.Chaum, “BlindSignaturesSystem,” inAdvancesinCryptology- CRYPTO ’83,1984, D. Chaum, “SecurityWithoutIdentification: TransactionSystemstoMakeBigBrotherObsolete”, CommunicationoftheACM, vol. 28, pp 1030-1044, October 1985 και άλλες σχετικές έρευνες και μελέτες και δημοσιεύσεις). Δυνητικά επίσης κάποιος μπορεί να έχει περισσότερους του ενός λογαριασμούς και να εφαρμόζει διαφορετική τακτική για τον καθένα. Ας επισημάνουμε εδώ σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω επιφυλάξεις την δυνατότητα που και τώρα υπάρχει για καταγραφή όλων των συνομιλιών μας μέσω της τηλεφωνίας κινητής και σταθερής. Ανησυχεί κανείς για αυτό; Ή ενδιαφέρεται καν;. Μόνον στις περιπτώσεις που κάποιος προσπαθεί να αποφύγει τον εντοπισμό αυτού ή των δραστηριοτήτων επαφών του έχει πρόβλημα και τότε απ’ ότι γίνεται τελικά γνωστό οι μηχανισμοί παρακολούθησης στο τέλος επικρατούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το εύρος εφαρμογής του συστήματος είναι επίσης ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και μόνον σε μία χώρα. Εσωτερικά τότε θα ίσχυαν όλα τα παραπάνω με επιφύλαξη ως προς τις σχέσεις των πολιτών με χαρτονομίσματα που θα κυκλοφορούσαν από γειτονικούς επισκέπτες και αναφερόμαστε βέβαια σε χώρα με κοινό νόμισμα με άλλες όπως η Ελλάδα. Εφ’ όσον όμως το σύστημα εφαρμοστεί ιδανικά σε όλες τις χώρες του Ευρώ (ή σε άλλη περίπτωση σε μια χώρα που έχει το δικό της αποκλειστικά νόμισμα και επομένως αυτού του νομίσματος τα χαρτονομίσματα καταργηθούν οριστικά) μπορεί να αποτελέσει μια καταλυτικά προωθητική εξέλιξη για τον αντίστοιχο χώρο εφαρμογής. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της οικονομικής και πολιτισμικής της κατάστασης υπερτερεί προφανώς έναντι κάθε άλλης χώρας (πλην ίσως μικρών προηγμένων χωρών της Ασίας ή της Αμερικής). Εν πάσει περιπτώσει η περίπτωση που μας ενδιαφέρει είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτήν κυρίως αναφερόμαστε.

Η Ευρωπαϊκή ένωση πέραν των άλλων ωφελημάτων θα συναντήσει στο νέο σύστημα και την λύση του προβλήματος των παράνομων μεταναστών κάθε είδους(αναζήτηση εργασίας, trafficking, εγκληματική διακίνηση, εμπόριο οργάνων κλπ.) Με την αδυναμία συμμετοχής στην ζωή μιας χώρας εάν κάποιος δεν ζει νόμιμα και με πλήρη δικαιώματα και δυνατότητες οικονομικών συναλλαγών εξαλείφεται πλήρως και κυρίως ήπια και όχι συγκρουσιακά το ζήτημα της περαιτέρω εισροής μεταναστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Στην πρότασή μας είναι φανερό επίσης ότι δεν θίγεται το καπιταλιστικό σύστημα. Άσχετα με τις πεποιθήσεις καθενός η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να εφαρμοσθεί στο υπάρχον σύστημα δίχως αμφισβήτηση των πολιτικών επιλογών που αυτό στηρίζει. Η παρατήρηση αυτή γίνεται προκειμένου η πρόταση να εξετασθεί ως καθαρά τεχνικό και μόνο εργαλείο που δεν ασχολείται με την πολιτική πλευρά των ζητημάτων. Μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση αυτή ακόμη και ενισχυτική του συστήματος καθώς θα απολήξει σε καλύτερη κοινωνία χωρίς να θέτει πολιτικά ζητήματα, ζητήματα δηλαδή που αποτελούν ακριβώς αντικείμενου της πολιτικής, θεωρούμε όμως ότι η τέτοια βελτίωση είναι αφ’ ενός ούτως ή άλλως επιθυμητή και καλοδεχούμενη αφ’ ετέρου δε δεν εμποδίζει σε τίποτα την διεξαγωγή της πολιτικής ζωής και της κοινωνικής αντιπαράθεσης με σκοπό τις ακόμη καλύτερες βελτιώσεις.

Η εξασφάλιση δε εξαιρετικά αυξημένης ρευστότητας για τις Τράπεζες αφού όλο το κυκλοφορούν χρήμα θα κατευθυνθεί σε αυτές δημιουργεί ακόμη ένα παράγοντα καλύτερης λειτουργίας του συστήματος που οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν αξιοποιήσουν ανάλογα με την επικράτηση των μεν ή των δε απόψεων. Από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα Ελλάδας και το Ευρωσύστημα το σύνολο του κυκλοφορούντος χρήματος με την μορφή των χαρτονομισμάτων είναι για μεν την Ελλάδα περί τα 20 δισεκατομμύρια Ευρώ για δε το σύνολο της Ευρωζώνης περί τα 865 δισεκατομμύρια Ευρώ.

ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Τέλος ένας σχολιασμός – χωρίς ύπαρξη το ομολογώ- ειδικών γνώσεων στο αντικείμενο – σχετικά με την φυσική ερμηνεία της πρότασης σε σχέση με την έννοια του χρήματος ως αντικειμένου.

Τονίζεται εξ αρχής με σαφήνεια ότι δεν αναφερόμαστε στο χρήμα ως έννοια που αντιπροσωπεύει μία συμβατική και ενιαία βάση αντιστοίχησης των αξιών προκειμένου να μπορούν να διεξαχθούν οι διάφορες συναλλαγές αλλά ως φυσικό αντικείμενο.

Από την αρχή της χρήσης του το χρήμα ως υπόσταση είχε φυσικά αντικείμενα που συνήθως ενσωμάτωναν στο συγκεκριμένο αντικείμενο – νόμισμα την αξία που τα ίδια ως ύλη είχαν. Αποτελούσαν δηλαδή περισσότερο ένα άλλο αγαθό συμφωνημένης αξίας που ως εύκολο στην μεταφορά, αποθήκευση και μέτρηση εξυπηρετούσε την ανταλλαγή των υπολοίπων αγαθών ή υπηρεσιών κλπ. Αυτή η χρήση των νομισμάτων σε φυσικά αντικείμενα συγκεκριμένης αξίας έφτασε μέχρι την έκδοση των χαρτονομισμάτων. Τα χαρτονομίσματα – ασχέτως αν ακολουθούσαν οι σχετικές εκδοτικές αρχές και κράτη το κανόνα της αντιστοίχησης στον χρυσό έπαψαν να έχουν την όποια αξία ως φυσικά αντικείμενα και είχαν πλέον την αναγραφόμενη σε αυτά αξία. Η αξία τους επομένως αντί της φυσικής ύλης μετατοπίστηκε στην πληροφορία που αυτά φέρουν. Η λεπτομερής και περίτεχνη εκτύπωση τους απλώς έκανε δύσκολη την ανέλεγκτη επανάληψη ακριβώς αυτής της πληροφορίας προκειμένου να είναι γνήσια η συμφωνημένη ύπαρξη του κάθε χαρτονομίσματος ως μόνου εκπροσώπου μιας συμφωνημένης αξίας. Είναι φανερό ότι ενώ στα χρυσά π.χ. νομίσματα η παραχάραξη συνίσταται στην ελλειμματική κατασκευή τους προκειμένου να κρατηθεί από τον κατασκευαστεί το υποκλεπτόμενο πολύτιμο μέταλλο, στα χαρτονομίσματα είναι η αναγραφόμενη πληροφορία της αξίας που επιχειρεί ο παραχαράκτης να μιμηθεί. Μια απλή σκέψη επιβεβαιωτική των παραπάνω είναι η εξής: Μια λίρα κομμένη στην μέση αποτελεί αντικείμενο που εξακολουθεί να έχει την αξία του μισού χρυσού της ολόκληρης λίρας. Ένα χαρτονόμισμα κομμένο στη μέση δεν έχει καμιά αξία ή έχει όλη την αξία του εάν είναι το κομμάτι που συμβατικά η εκδότρια αρχή αναγνωρίζει ως το μέρος όπου αναγράφεται το κρίσιμο στοιχείο της πληροφορίας την οποία αυτό εξυπηρετεί.

Το όλο επομένως σύστημα αδρομερώς περιγραφόμενο έχει ως ακολούθως:

Το συνολικό ποσό χρήματος ενός κράτους ή μιας εκδότριας αρχής έχει ένα καθορισμένο μέγεθος Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στον χρυσό του αντίστοιχου κράτους ή και όχι. Για μας εδώ αυτό είναι αδιάφορο.

Κάθε χαρτονόμισμα λοιπόν φέρει επάνω του την πληροφορία ότι συμβολίζει και αντιπροσωπεύει το συγκεκριμένο κλάσμα του όλου χρήματος που έχει εκδοθεί. Ταυτόχρονα ισχύει η κοινωνική σύμβαση ότι αυτό το κλάσμα του όλου χρήματος ανήκει σε όποιον κατέχει το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα. Η αξία επομένως του χαρτονομίσματος παίρνει υπόσταση από την πληροφορία που αυτό φέρει και από την ύλη του. Η δυνατότητα επομένως μεταφοράς της ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου κλάσματος του όλου χρήματος από το ένα πρόσωπο στο άλλο με μόνη την αλλαγή των χεριών στα οποία βρίσκεται το χαρτονόμισμα, υφίσταται επειδή έχει συμφωνηθεί ότι η πληροφορία της αξίας του χαρτονομίσματος αντιστοιχίζει ως ιδιοκτησία το συγκεκριμένο κλάσμα του όλου χρήματος στον φέροντα. Εφ’ όσον λοιπόν μπορούμε πλέον λόγω της τεχνολογικής ωρίμανσης των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής να επιτύχουμε αυτή την διαφοροποίηση του τρόπου μεταφοράς της ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου κλάσματος του όλου χρήματος από το ένα πρόσωπο στο άλλο, εγκαταλείποντας το υλικό μέσο καταγραφής αυτής της πληροφορίας και αντικαθιστώντας το με την απομακρυσμένη διεξαγωγή της μεταφοράς της κατοχής αυτής με τις σχετικές μεταβολές στους λογαριασμούς αυτών των δύο προσώπων, τότε έχουμε πετύχει τον στόχο μας με όλα τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα που παραπάνω έχουν αναλυθεί.

Τα κέρματα θα εξακολουθήσουν να έχουν απλώς τον σημερινό τους ρόλο σε ότι αφορά όπως προαναφέραμε τις μικρές συναλλαγές. Δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως «ρέστα» αφού όλες οι πληρωμές θα γίνονται με ακριβή μεταβίβαση του κάθε ποσού. Η προμήθεια του κοινού με κέρματα για τις μικροκινήσεις του θα μπορεί να γίνεται από τα ΑΤΜ με τις σχετικές τεχνικές προσαρμογές, ενώ με το «χάλασμα» π.χ. σε αρτοποιείο ενός ποσού με χρήση κάρτας προς κέρματα θα προκύπτει τότε και η φορολογητέα ύλη για τον συγκεκριμένο επαγγελματία καθώς κατά την είσπραξη των κερμάτων δεν θα απαιτείται η έκδοση απόδειξης. Η φορολογητέα ύλη αυτών των επαγγελματιών μπορεί ούτως ή άλλως να προκύπτει στην φάση που αυτοί θα καταθέτουν τα συγκεντρωμένα κέρματα προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί τους. Οι μόλις δοθείσες περιγραφές πιθανών ρυθμίσεων κάνουν φανερή την ανάγκη μεταβολής σε ορισμένες διαδικασίες που είναι εύλογο να προκληθούν από μια τέτοια σημαντική μετάβαση σε νέο σύστημα. Επισημαίνεται δηλαδή το ότι δεν θα πρέπει να αναζητούμε την ακριβή εφαρμογή των σημερινών διαδικασιών στα πλαίσια του νέου συστήματος αλλά να είμαστε έτοιμοι να σκεφθούμε με ανοιχτό μυαλό τις νέες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση πάντα της απλοποίησης και της υπηρέτησης του κύριου σκοπού τόσο του χρήματος όσο και του φορολογικού πλαισίου.

Στην πρότασή μας επομένως δεν θίγουμε την έννοια του χρήματος ούτε ως συμφωνημένο ανταλλακτικό μέσο, ούτε την όποια ρύθμιση σχετικά με το κυκλοφορούν χρήμα κλπ. Επαναλαμβάνουμε ότι όπως ακριβώς δεν κυκλοφορεί χαρτονόμισμα των 1.000 € έτσι ακριβώς, βάσει και της παραπάνω προσπάθειας «θεωρητικής» ερμηνείας της μετάβασης, μπορεί σταδιακά να καταργηθεί η κυκλοφορία και των λοιπών χαρτονομισμάτων με αντίστοιχη σταδιακή κατάθεση – καταγραφή σε τραπεζικούς λογαριασμούς όλου –πλην κερμάτων – του κυκλοφορόντος χρήματος.

Ελπίζω ότι η ευρύτερη δυνατή συζήτηση να ξεκινήσει, στοχεύοντας σε μία ευρεία δημοσιότητα που τελικά θα έκανε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν και να εφαρμόσουν το προτεινόμενο σύστημα.
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

Σχόλια   

0 #1 ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27-05-2014 21:15
Σ αυτα τα σεναρια που πρωτοκυκλοφορησ αν πριν αρκετες δεκαετιες αν προσθεσεις και το μαγνητικο "χαραγμα" του κωδικου αντι στην καρτα, στο χερι η στο μετωπο, θα καταληξεις στην "Αποκαλυψη" οπου οι μη εχοντες το χαραγμα 666 του Θηριου δεν θα μπορουν να αγοραζουν η να πουλανε τιποτε.
Θα μου πεις οτι ειναι γελοιο στην εποχη μας να πιστευουμε σε προφητειες και θα σου απαντησω οτι ειναι ακομη πιο γελοιο στην εποχη μας να μην καταλαβαινουμε αυτα που καταλαβαινε ο Ιωαννης πριν απο 2.000 χρονια.
Το απολυτο κακο προερχεται απο την απολυτη επιβολη και ελεγχο των ανθρωπων.
Δεν εχει σχεση αν πιστευεις στις προφητειες, αλλα αν μπορεις να σκεφτεις λογικα.
Ημουνα νιος και γερασα ακουγοντας για μετρα παταξης της φοροδιαφυγης και της εγκληματικοτητας.
Τελικα η εφορια μας υποχρεωνει να δηλωνουμε και καθε ποτε αφοδευουμε για να το χρησιμοποιησει σαν τεκμηριο, εχει καταργηθει καθε τραπεζικο απορρητο και το κρατος μπουκαρει και σου παιρνει τα λεφτα απο τους λογαριασμους σου, ενω η αστυνομια μπουκαρει οποτε θελει σπιτι σου βασιζομενη σε αντιτρομοκρατικ ους νομους η νομους για το οργανωμενο εγκλημα.
Δεν μπορω να μην αναφερω οτι μ αυτους τους νομους βρισκονται φυλακη οι μισοι βουλευτες του τριτου πια σε δυναμη κομματος της Ελλαδας, και εξω ο Παγκαλος και οσοι τα εφαγαν μαζι του.
Οσοι τα αρπαξαν επι 30 χρονια τωρα εξακολουθουν αμεριμνοι να τα αρπαζουν και τα γεροντια βλεπουν την συνταξη να φευγει απο την τραπεζα γιατι δεν ειχαν να πληρωσουν το χαρατσι και κανενας να μην ενδιαφερεται για το πως θα επιβιωσουν.
Η φοροδιαφυγη που δεν αποτελουσε προβλημα ξαφνικα με ολ αυτα γιγαντωθηκε και η εγκληματικοτητα που το 1974 ηταν σχεδον μηδενικη ανεβηκε και εξακολουθει να ανεβαινει ραγδαια.
Το προτεινομενο συστημα δεν ειναι η λυση του προβληματος αλλα το τελευταιο σκαλοπατι στο σχεδιο της απολυτης υποταγης των πολιτων στην Ευρωπαικη κυριως χουντα.
Η φοροδιαφυγη και το εγκλημα μπορουν ευκολα να αντιμετωπισθουν αν υπαρχει η πολιτικη βουληση, ενω δεν προκειται να εκκλειψουν με οποιονδηποτε τροπο αν δεν υπαρξει.
Οποιος εχει λιγο μυαλο βλεπει οτι το προβλημα της Ευρωπης αλλα και της Ελλαδας ειναι οτι ο ελεγχος δεν βρισκεται στα χερια των πολιτων αλλα στα χερια των τραπεζιτων και της ολιγαρχιας
Πρεπει να εισαι πρακτορας τους η εξαιρετικα αφελης για να θελεις να τους δωσεις κι αλλα οπλα εναντιον σου.
Παράθεση

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση