Οικονομία 19/01/2013

Μερικά σημεία για το φορολογικό

Η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διαρκώς αναβάλλεται για το μέλλον ενώ στοιχειώδη μέτρα που έχουν ψηφιστεί(ηλεκτρονικές διασταυρώσεις) δεν εφαρμόζονται, η φορολογική βάση δεν διευρύνεται και επιβαρύνονται όσοι ήδη είναι νόμιμοι και συνεπείς με την υπόρρητη στόχευση να μεταβληθεί ο συσχετισμός υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων

1) Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα μη διανεμόμενα κέρδη(από 20% σε 26%) και η παράλληλη μείωση του συντελεστή για τα μερίσματα (σε 10% από 25%) στέλνει το διττό μήνυμα στις μεγάλες επιχειρήσεις να επιβραβεύσουν τους μετόχους τους και να στοχεύσουν στην άντληση κεφαλαίων από την αγορά καθώς ο τραπεζικός δανεισμός παρά την ανακεφαλαιοποίηση θα παραμείνει για το επόμενο διάστημα δύσκολος, ενώ η παράλληλη αύξηση της φορολογίας των τόκων των καταθέσεων  επιχειρεί να μεταβάλλει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των νοικοκυριών προς μια σύνθεση με περισσότερες μετοχές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης. Η αύξηση του φόρου στα κέρδη πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τον φορολογικό ανταγωνισμό σε σχέση με άλλες χώρες και να δίνει κίνητρα για επανεπένδυση των κερδών ώστε ν’ αναπληρωθεί το κεφαλαιακό απόθεμα που χάθηκε και ν’ αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.

2) Η φορολογική υποχρέωση για τα αγροτικά εισοδήματα, αν γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, είναι στοιχειό εκσυγχρονισμού κατά μία έννοια καθώς σε αντίθεση με τα χαμηλά στρώματα των πόλεων οι έμμεσοι φόροι δεν επιβαρύνουν τον αγροτικό πληθυσμό στον ίδιο βαθμό λόγω αυτοκατανάλωσης και ιδιοχρησίας αλλά και ανταλλαγών σε είδος πολλές φορές. Αντίθετα η κατάργηση των δώρων στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και η αύξηση της εισφοράς περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ είναι άδικα μέτρα και επιβαρύνουν τους φτωχούς αγρότες.

3) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διαρκώς αναβάλλεται για το μέλλον ενώ στοιχειώδη μέτρα που έχουν ψηφιστεί(ηλεκτρονικές διασταυρώσεις) δεν εφαρμόζονται, η φορολογική βάση δεν διευρύνεται και επιβαρύνονται όσοι ήδη είναι νόμιμοι και συνεπείς με την υπόρρητη στόχευση να μεταβληθεί ο συσχετισμός υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Σχεδιάζεται επιτροπή σοφών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φορολογικά δικαστήρια. Χρήσιμα αλλά θα ήταν προτιμότερο να αποτελούν οργανικό τμήμα μιας συνολικής εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας όπως έχει προταθεί με την Εθνική Επιτροπή Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για να μην έχουμε τις προχειρότητες με την έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ που οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο μικρομεσαίους επενδυτές και τον ΕΦΚ μεταξύ άλλων, που άφησε χωρίς θέρμανση μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ενώ η πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων 1 δις ετησίως έπεσε έξω παντελώς. Οι μικρές επιχειρήσεις προσέφεραν το 85% των καθαρών θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη για την περίοδο 2002-2010 ενώ το 57% της απασχόλησης προσφέρεται από επιχειρήσεις μέχρι 9 άτομα προσωπικό. Επομένως, χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου.

4) Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και οι εκπτώσεις φόρων για μισθωτούς με παιδιά ή μη έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά και λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για όσους δεν ξεπερνούν τις 23.000 ευρώ ουσιαστικά όμως καλλιεργεί τη συναίνεση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων στην προσπάθεια να ηγεμονεύσει το κεντροδεξιό μπλοκ και να συγκαλυφθεί η υποφορολόγηση και ο ελλιπής έλεγχος1 των εύπορων τάξεων. Το 1983 το μέσο ετήσιο εισόδημα που δηλωνόταν από τους μισθωτούς ήταν 4 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο που δήλωναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακριβώς η ίδια αναλογία ίσχυε και το 2011.

Βαρβαρέσος 1952

«Το τρωτόν της ελληνικής φορολογίας δεν είναι το υπερβολικόν της βάρος αλλά η άνισος κατανομή της... Τούτο υπήρξεν ανέκαθεν χαρακτηριστικόν του ελληνικού φορολογικού συστήματος και εν εκ των κυριωτέρων αιτίων της κοινωνικής ανισότητος και των κοινωνικών αντιθέσεων στη χώρα».«Οσάκις υποκύπτομεν εις τας πιέσεις των διαφόρων συμφερόντων προσπαθούμεν να δικαιολογήσωμεν την συνθηκολόγησιν ταύτην (φοροαπαλλαγή, φοροδιαφυγή)... Το αποτέλεσμα μοιραίως είναι η επιβολή ολοκλήρου του φορολογικού βάρους επί των οικονομικά ασθενέστερων».

«Οι ξένοι σύμβουλοί μας (Άγγλοι και Αμερικανοί) καίτοι ετόνισαν επανειλημμένως την ανεπάρκειαν της συμμετοχής των οικονομικώς ισχυροτέρων... συνεκέντρωσαν μάλλον τας προσπαθείας εις την εκ της εμμέσου φορολογίας αύξησιν των εσόδων. Προφανώς, εσχημάτισαν την εντύπωσιν ότι δεν έχωμεν ούτε την θέλησιν ούτε την ικανότητα να φορολογήσωμεν τους οικονομικώς ισχυρούς. Εις μας απόκειται να αποδείξωμεν ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εις την χώραν μας δίκαιον και άρτιον φορολογικόν σύστημα».
 
Ο Ανδρέας Συγγρός σε κοινοβουλευτική του αγόρευση το 1880 έλεγε με κυνική παρρησία «Εγώ κύριοι, είμαι σχεδόν αφορολόγητός»!

Τα ίδια μας λέει και σήμερα πλαγίως η τρόικα.

Επίσης ένα ενδιαφέρον link: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=492866

Γιάννης Ματθαιουδάκης , Οικονομολόγος - MPhil University of Cambridge
Περισσότερα:
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση