Οικονομία 09/03/2016

Η χρηματοδότηση της Κοινωνικής Πολιτικής στους ΟΤΑ κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος εντοπίζεται στη σύνθεση της κοινωνικής συνοχής με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
Φώτης Ζυγούλης - Αναστασία Καίσαρη

Ένας από τους άξονες των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι η κοινωνική πολιτική. Οι δήμοι μπορούν να αξιοποιήσουν καινοτομίες των διαρθρωτικών ταμείων να θεσπίσουν μια πρόταση χρηματοδότησης η οποία θα ευνοεί τη συμμετοχή φορέων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Η υφιστάμενη κατάσταση στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας των δήμων αφορά:

  • Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
  • Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου
  • Τα προνοιακά προγράμματα
  • Τα προγράμματα των δημοτικών ιατρείων

Τα προγράμματα αυτά δεν απαντούν σε κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης όπως η απασχόληση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και η δημιουργία μικτών εταιρικών σχημάτων πληροφόρησης και κατάρτισης αποτελεί την εναλλακτική μορφή πρωτοβουλιών εκ διαμέτρου αντίθετη προς τα παλαιό παράδειγμα μηχανιστικής διοχέτευσης πόρων σε κοινωνικές δομές το οποίο ίσχυσε για τα προηγούμενα χρόνια.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται:

  1. Καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών του και εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
  2. Αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  3. Δημιουργία τοπικών συμβούλων καθοδήγησης για την εξελιξιμότητα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας [carrer paths]
  4. Διαχωρισμό πόρων που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα των μονάδων που ασκούν την κοινωνική πολιτική από τους πόρους που διατίθενται πραγματικά για τις ομάδες στόχο.

Οι στόχοι που τέθηκαν για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.  Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής αναπαράγονται και αντανακλώνται τα προβλήματα της αγοράς εργασίας στη χώρα συνολικά διότι υφίσταται ισχυρή διαφοροποίηση στους κλάδους της οικονομίας. Η διαφοροποίηση αυτή θεμελιώνεται στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και του πληθυσμού.

Η επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος εντοπίζεται στη σύνθεση της κοινωνικής συνοχής με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Η κοινωνική συνοχή προωθείται στο πλαίσιο του νέου παραδείγματος μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού περνά μέσα από την ανάπτυξη.

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας [bottom – up] προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κοινωνική οικονομία ως εναλλακτική μορφή απασχόλησης αλλά η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου υποστήριξης της πρόσβασης στην απασχόληση για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι γυναίκες και οι νέοι ακυρώνει στη πράξη τη προσπάθεια αυτή.

Οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών,  την ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των κοινωνικών φορέων και την αξιοποίηση της εμπειρίας στη λειτουργία των κοινωνικών δομών μπορούν να υποστηρίξουν μια πολιτική κοινωνικής συνοχής και να αποτρέψουν τη περαιτέρω ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων όπως αυτές εκφράζονται στη διαφοροποίηση της ανεργίας και την όξυνση των διακρίσεων.

Κατά τη νέα προγραμματική δίδεται έμφαση σε εξειδικευμένα εργαλεία όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης, τα Σχέδια Δράσης Αστικής, Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα [project bonds]. H χώρα μας δεν έχει εμπειρία στη χρήση τέτοιων εργαλείων γιατί αυτά προϋποθέτουν την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας πολλών φορέων. Τέτοια σχέση δεν χαρακτηρίζει την ελληνική εμπειρία.

Ο νέος σχεδιασμός 2014-2020 έχει 2 στόχους:

  • Πολυταμειακότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Τοπική Κινητοποίηση στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων

Κύριος στόχος είναι να μην περιοριστεί η αναπτυξιακή στρατηγική των Περιφερειών στην Εταιρική Συνεργασία και στα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία διότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα είναι ελεγχόμενο λόγω του Δημοσιονομικού Συμφώνου όσο αφορά στις αιρεσιμότητες (σύνδεση δαπανών και ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ)

Άρα χρειαζόμαστε ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια κοινωνική πολιτική συνοχής χωρίς να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες για τις δυνατότητες ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών αδειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους δήμους μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://fotiszygoulis.wix.com/greeklocalgovernment
https://bprgreekpublicsector.wordpress.com/

Αναστασία Καίσαρη Τελειόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Φώτης Ζυγούλης Υποψήφιος Διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενος Προγραμματισμού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση