Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως παράγοντας για την ανάπτυξη της υπαίθρου

γράφει η
Η χώρα μας δεν κατάφερε να καταστήσει το τουριστικό της προϊόν ανταγωνιστικό σε σχέση με τις γειτονικές αλλά και τις άλλες Μεσογειακές χώρες , κυρίως λόγω της αναντιστοιχίας του κόστους με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.