Ευρώπη 07/04/2014

Η Ελλάδα στο τιμόνι της ΕΕ και οι ευκαιρίες

Η προεδρία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα  προς την έξοδο από την κρίση, την κρίση όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική κρίση και την κρίση αξιών.
Η Ελλάδα , αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου για το πρώτο εξάμηνο του 2014, έχει θέσει μια αρκετά ενδιαφέρουσα πολιτική ατζέντα δράσης. Συγκεκριμένα, βασικοί στόχοι της ελληνικής προεδρίας είναι η προώθηση πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη , η καταπολέμηση της ανεργίας, η εμβάθυνση της ενοποίησης και της οικονομικής ολοκλήρωσης καθώς και η αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που παρουσιάζονται εντός και εκτός της ΕΕ. Σημαντική πτυχή της ατζέντας πολιτικών είναι, επίσης, η ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προσπάθειας να ενισχυθεί η συμμετοχή της κοινωνίας και των πολιτών στην ΕΕ προκειμένου να καταστεί η ΕΕ μια «κοινότητα κοινών αξιών».

Όσον αφορά την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως μία από τις χώρες-θύματα της κρίσης, η ελληνική προεδρία θέτει ως στόχο την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης, την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών εντός της Ευρωζώνης και έχοντας την γνώση και την εμπειρία της πρόσφατης κρίσης, επιχειρεί την διαφύλαξη της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος και κατ’επέκταση ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού τομέα, και παράλληλα την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα θα επικεντρωθεί και στην ανάδειξη των προβλημάτων που παρουσιάζονται λόγω της παράνομης μετανάστευσης, υιοθετώντας δράσεις σχετικά με  την ανάπτυξη πολιτικών για την μετανάστευση και την κινητικότητα προσώπων εντός της ΕΕ.  Τέλος, αναλαμβάνει να προωθήσει και την σημαντική για την χώρα, Θαλάσσια πολιτική, μέσω της ανάδειξης των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Επιτροπή για μια «Γαλάζια ανάπτυξη», και μέσω της εκπλήρωσης των στόχων που έχουν τεθεί ήδη με την Στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Η πραγματική πρόκληση για την Ελληνική Προεδρία

Η άσκηση της προεδρίας αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για την Ελλάδα, καθώς κάλλιστα θα μπορούσε να ιδωθεί ως μια πραγματική ευκαιρία να αναδείξει τις ικανότητες αλλά  και την ωριμότητά της σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό.  Η θέση της Προεδρίας αν και συμβολική, αποτελεί μια θέση «ήπιας ισχύος», από την οποία ένα κράτος μέλος δύναται να προωθήσει δυναμικά τα συμφέροντά της , κατευθύνοντας τις συζητήσεις σε θέματα σημαντικά για αυτήν , εμπνέοντας και δίνοντας κίνητρα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν νέες πολιτικές ή να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες σε επιπλέον τομείς. Πχ. η θαλάσσια πολιτική που προαναφέρθηκε.

Μια επιτυχημένη, ήτοι συνεπής, ενεργή, συμφιλιωτική και αποτελεσματική Προεδρία θα αναβαθμίσει αυτόματα την θέση και την εικόνα της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χώρό, και θα αναδείξει εκ νέου τις αξίες και τις δυνατότητες που αυτή έχει. Μια χώρα συντετριμμένη στα μάτια των Ευρωπαίων από την κρίση, μια χώρα που ταλανίζεται από την διαφθορά,την φοροδιαφυγή, τον τεράστιο όγκο του δημοσίου τομέα και την αναποτελεσματικότητα της γραφειοκρατίας, μετά από μια επιτυχημένη και υπεύθυνη ολοκλήρωση της θητείας της, θα μπορούσε να αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει και να γίνει μια χώρα εμπιστοσύνης. Η προεδρία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα  προς την έξοδο από την κρίση, την κρίση όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική κρίση και την κρίση αξιών.

Είναι ευκαιρία αυτή την περίοδο που η Ελλάδα αποτελεί το κέντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, να αποκτήσει η χώρα μια ενεργή ευρωπαϊκή ατζέντα και να καταστεί κοινωνός των ευρωπαϊκών ιδεών. Είναι ευκαιρία να γίνει σωστή και πλήρης ενημέρωση των πολιτών για την σπουδαιότητα της Προεδρίας του Συμβουλίου και για την σπουδαιότητα συγχρόνως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και γενικότερα της συμμετοχής στις διαδικασίες και την λειτουργία της ΕΕ. 

Σε λίγους μήνες, οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν στις κάλπες για να αποφασίσουν ποιοί θα είναι οι επόμενοι Ευρωβουλευτές. Η απόφαση αυτή πως θα ληφθεί ; Ποιό θα είναι το κριτήριο εκλογής; Η πολιτική ατζέντα και οι δυνατότητες ή η σκέψη με ποιον πολιτικό θα την «μπούμε» περισσότερο στο μάτι της «κακής» κυβέρνησης; Αυτή θα πρέπει να είναι η προεκλογική εκστρατεία όλων των υποψηφίων. Να δείξουν το πόσο σημαντικό είναι οι επόμενοι ευρωβουλευτές να έχουν δυνατότητες και να είναι πραγματικά έτοιμοι και αποφασισμένοι να στηρίξουν το καλό της χώρας τους, ώστε να ασκήσουν με ευθύνη το αξίωμα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή είναι η πρόκληση των πολιτικών κομμάτων στις ερχόμενες εκλογές. Να πείσουν, να προτείνουν, να εμπνεύσουν.*Ιστοσελίδες ενημέρωσης σχετικά με το Συμβούλιο, την Ελληνική Προεδρία και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
http://gr2014.eu/el/eu-presidency/the-greek-presidency/programme-and-priorities
http://www.elections2014.eu/el
http://www.consilium.europa.eu/council?lang=el

Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση