Ευρώπη 23/04/2016

Τα πρώτα βήματα για μια παγκόσμια στρατηγική ασφαλείας για την Ευρώπη

Η σύγχρονη Ευρώπη αναμφίβολα βρίσκεται σε ένα κριτικό σταυροδρόμι της ιστορίας της και καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίσει την ενότητα και την συνοχή της σε πολλαπλά επίπεδα.

“No country alone can carry the weight of the world on its shoulders” Federica Mogherini, Paris, 22 April 2016

Η Ευρώπη σήμερα έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό δίπτυχο πρόβλημα που επηρεάζει σε σπουδαίο βαθμό την εσωτερική ασφάλεια και την ευημερία της. Από την μία υπάρχει η προσφυγική κρίση των όλο και αυξανόμενων διαστάσεων και από την άλλη η έξαρση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στις κεντρικές αρτηρίες της ΕΕ. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που εξακολουθεί να ταλανίζει το εσωτερικό της Ευρώπης παρατηρείται μια έλλειψη αποτελεσματικής και ταχείας αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, οδηγώντας σε μια κακή διαχείριση των προσφυγικών κυμάτων και αδυναμία ελέγχου των ανθρώπων που εισέρχονται στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Πρώτον, η εικόνα που σχηματίζει η κοινή γνώμη για το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα είναι αυτή μιας ανεπαρκούς κρατικής ή υπερεθνικής δομής που να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις συνεχείς προσφυγικές ροές και να παρέχει συγχρόνως ασφάλεια και σταθερότητα στο εσωτερικό των χωρών που υποδέχονται τους πρόσφυγες. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την αυξανόμενη εσωστρέφεια αρκετών χωρών, που προβαίνουν στο κλείσιμο των συνόρων τους και στην επιθετικότητά τους απέναντι στους πρόσφυγες αλλά και τις χώρες-υποδοχείς.

Δεύτερον, τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά της Ευρώπης αποτελούν έναν πραγματικό κίνδυνο, τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν συλλογικά και αποφασιστικά. Το πρόσφατο διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες αποτέλεσε ένα βαρύ πλήγμα στην κεντρική αρτηρία της ΕΕ και των ιδεών που αυτή αντιπροσωπεύει και ήρθε να συμπληρώσει το χτύπημα στον δυτικό τρόπο ζωής που έγινε μόλις πριν από λίγους μήνες στο Παρίσι.

Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με την οικονομική και πολιτική κρίση της Ευρώπης τονίζουν την αναγκαιότητα συναίνεσης σε μια κοινή στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Ήρθε η ιστορική στιγμή η Ευρώπη να αποκτήσει ένα πραγματικά κοινό μέτωπο προς το εξωτερικό της και να διαμορφώσει μια κοινή στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η οποία να την εξοπλίσει με τα κατάλληλα εργαλεία και το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο ούτως ώστε να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει προβλήματα που διακινδυνεύουν την ευρωπαϊκή ευημερία και ασφάλεια.

Το πρώτο βήμα έγινε με την δήλωση της Federica Mogherini, της Ύπατης Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, ότι αναλαμβάνει την προετοιμασία μιας Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία θα λειτουργήσει σαν οδηγός για τις δράσεις της ΕΕ σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Σημαντική είναι η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου συζήτησης για την διαμόρφωση και το περιεχόμενο αυτής της παγκόσμιας στρατηγικής, όπου ζητείται η γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών και στην οποία θα δημοσιεύονται οι σχετικές εκδηλώσεις και τα σχετικά κείμενα εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η διαφάνεια αλλά και η ενεργή συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτή την διαδικασία διαμόρφωσης*.

Τον Ιούνιο του 2016 προβλέπεται να γίνει μια Σύνοδος που θα έχει ως αντικείμενο την υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία θα θέσει τις προτεραιότητες και τις οδηγίες για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Σε αυτή την σύνοδο θα γίνει παρουσίαση της Παγκόσμιας Στρατηγικής ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών, των Ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρύτερης κοινότητας εξωτερικής πολιτικής.

Η υπό-διαμόρφωση παγκόσμια στρατηγική θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο παγκόσμιο πεδίο και να στηριχθεί σε νέες πολιτικές και στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των απειλών που ο δυτικός κόσμος σήμερα δέχεται. Επομένως, η νέα στρατηγική ασφαλείας θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα πλαίσιο κατανόησης του τρόπου λειτουργίας και δράσης των σύγχρονων τρομοκρατικών οργανώσεων και παράλληλα να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της οικονομικής κατάστασης κρατών μελών όπως η Ελλάδα στην διαχείριση και τον έλεγχο των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα πρώτα δείγματα διαμόρφωσης φαίνεται η ΕΕ να θέλει να διαμορφώσει μια πολύπλευρη στρατηγική δεδομένου ότι δύο από τις θεματικές συνιστώσες είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η σύγχρονη Ευρώπη αναμφίβολα βρίσκεται σε ένα κριτικό σταυροδρόμι της ιστορίας της και καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίσει την ενότητα και την συνοχή της σε πολλαπλά επίπεδα. 

*Περισσότερες πληροφορίες για την Παγκόσμια Στρατηγική εδώ:

http://europa.eu/globalstrategy/en

 
Εγγραφή στο newsletter του PoliticalDoubts.

YOUR OPINION

Το ΚΑΣ αποφάσισε να μην διατεθεί το μνημείο του Παρθενώνα για εκδήλωση οίκου μόδας:

Συμφωνώ. Η προστασία των μνημείων θα πρέπει να είναι απόλυτη
70.2%
Μάλλον διαφωνώ. Θα μπορούσαν να τεθούν αυστηρότεροι όροι.
8.7%
Διαφωνώ με την απόφαση. Δεν μπορεί να χάνονται ευκαιρίες προβολής της χώρας
14.9%
Συμφωνώ να μην διατεθεί ο Παρθενώνας. Δεν θα είχα αντίρρηση αν επρόκειτο για άλλον αρχαιολογικό χώρο
6.1%
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση