Κοτζάι Αντιλιάν

Κοτζάι Αντιλιάν

Είμαι ο Κοτζάι Αντιλιάν, Αριστούχος Πτυχιούχος στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την Πολιτική Θεωρία, Τις Διεθνείς Σχέσεις και από ζητήματα εξουσίας υπό την οπτική των παραδοσιακών και σύγχρονων προσεγγίσεων. Όλα τα προαναφερθέντα βεβαίως μελετώνται από την ιστορική διάσταση των κοινωνικοπολιτικών μετασχηματισμών.

Αγαπημένη ρήση: Η αμφιβολία δηλητηριάζει τα πάντα χωρίς να σκοτώνει τίποτα.
Στοχασμοί 11/10/2015

Οι γενετικές σχέσεις της νεωτερικής κεφαλαιοκρατίας με τις βασικές δογματικές παραδοχές των διάφορων ομολογιών του Χριστιανισμού, σύμφωνα με τις προσεγγίσεις του Max Weber και του Walter Benjamin

Από τις δύο προσεγγίσεις, του Βέμπερ και του Μπένγιαμιν αντίστοιχα, εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την σχέση θρησκείας (χριστιανισμού) και καπιταλισμού.
Στοχασμοί 27/09/2015

Οι αντιλήψεις του Thomas Hobbes και του Immanuel Kant, για τις σχέσεις του ιερατείου με την πολιτική εξουσία στην πρώιμη νεωτερικότητα

Από την κριτική του Καντ γίνεται σαφές ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από υπερφυσικά όντα (Θεό), αρκεί να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του Λόγου. Επιπλέον, το αίτημα του γερμανού φιλόσοφου είναι η συγκρότηση της ηθικής κοινότητας να γίνει με εγκόσμιο τρόπο, διεπόμενη από τους κανόνες και τα όρια του ορθού Λόγου.
Πολιτική 07/09/2015

Η αποθέωση του ανορθολογισμού και η πολιτική παιδεία

Σε εποχές όπως οι σημερινές πρέπει αντιμετωπίσουμε με ορθολογικό τρόπο την πνευματική νηνεμία που έχει σκεπάσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και προπαντός να αντιληφθούν όλοι οι εχέφρονες και προοδευτικοί πολίτες, ότι η ιστορία δεν τελείωσε.
Στοχασμοί 09/08/2015

Η πολιτική αδράνεια και τα ιστορικά αιτήματα

Την στιγμή που οι πολιτικές λιτότητας διευρύνονται ολοένα και σε περισσότερες χώρες, το ιστορικό αίτημα που αναδύεται είναι η ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και η πολιτική αφύπνιση των μαζών που έχουν αδρανοποιηθεί, με σκοπό την διεκδίκηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την δημιουργία ενός πιο <<φιλόξενου>> κόσμου για τις μελλοντικές γενεές.
Στοχασμοί 25/07/2015

Ο τεχνοκρατισμός ως ολοκληρωτική ''ιδεολογία''

Πλέον ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των μειζόνων προκλήσεων που γεννιούνται από τον πολιτικό <<τεχνοκρατισμό>> είναι η πολιτική κινητοποίηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, καθώς το πρόβλημα έχει διεθνείς διαστάσεις
Πολιτική 04/07/2015

Η απελπισία ως οδός της ελπίδας

Εγώ θα κλείσω με μια ρήση που σε τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύει την κρισιμότητα των καταστάσεων και τις ευθύνες όλων μας προς τις μελλοντικές γενιές. <<Η ψήφος είναι πιο επικίνδυνη από μια σφαίρα. Με την σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου, ενώ με την ψήφο μπορείς να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου.
Στοχασμοί 16/06/2015

Η υπαρξιακή φιλοσοφία και οι αντιπολιτικές τάσεις

Εάν και οι περισσότερες υπαρξιακές αναζητήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές, μπορούν να οδηγήσουν σε αντιπολιτικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές, καθώς έχουν ένα βασικό ελάττωμα, την μη ύπαρξη κοινωνικής θεωρίας.
Στοχασμοί 24/05/2015

Από την κυβέρνηση στην "διακυβέρνηση"

Η ανάδυση νέων κοινωνικών σχηματισμών στο πεδίο της πολιτικής διαδικασίας δεν είναι από μόνη της θετική ή αρνητική, καθώς εξαρτάται από τις δυνατότητες που αναφύονται και την δυναμική τους.
Στοχασμοί 08/04/2015

Η δημοκρατία ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη

Αναφέρομαι ασφαλώς στην δυναμική της συνείδησης και της ιστορίας (Χομπς, Καντ, Χέγκελ, κ.α), οι οποίες κινδυνεύουν από την δογματική προσέγγιση του νεοφιλελευθερισμού, που στο όνομα του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας αρνείται οποιαδήποτε διαφορετική άποψη.
Κοινωνία 17/03/2015

Η κοινωνική υποκρισία και οι διχασμένες συνειδήσεις

Ο φασισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος ακριβώς σε τέτοια άτομα, τα οποία νοηματοδοτούν την ύπαρξη τους στην καταπολέμηση των αδύναμων.
Σελίδα 1 από 2